Kommuneplanens arealdel - Arendal kommune

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 27. april, iht. pbl. § 11-15. Bystyrets vedtak kan ikke klages på.

Arealdel 2023 - 2033

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 27. april 2023. Les mer om prosessen. 

Ny revisjon starter i løpet av 2023.

Dokumenter

Se planen og alle dokumenter i planregisteret.

Arealstrategi

Arealstrategiene binder sammen kommuneplanens samfunnsdel og kommende arealdel, og angir hovedprinsipper og retning for kommunens langsiktige arealbruk.
Les arealstrategien (PDF, 738 kB)