Revisjon av kommuneplanens arealdel

Vi jobber med å revidere arealdelen. 
Les mer om prosessen og medvirkning.

Kommuneplan 2020-2030: samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Arendal kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 30. mai 2020. 
Kommuneplanens samfunnsdel 2020- 2030 (PDF, 4 MB)

Arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 24. mai 2019.

Se planen og alle dokumenter i planregisteret.

Kart

Kontakt oss

Kommuneplan - samfunnsdel
Hans Birger Nilsen

Kommuneplan - arealdel
Kristin Fløystad