Kommuneplan 2019-2029

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Arendal kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdel

Vedtatt i 2011. Ny samfunnsdel skal vedtas i 2020. 
Kommuneplan 2011- 2021 (PDF, 7 MB)

Arealdel

Vedtatt i bystyret 24. mai 2019.

Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse. (PDF, 4 MB)
Kommuneplanens arealdel - bestemmelser og retningslinjer. (PDF, 838 kB)

Kart

Kommuneplankart (PDF, 9 MB)
Kommuneplanens arealdel - Arendalskart.
Interaktiv kartløsning. Her finner du mer informasjon om: 

  • Markaområder
  • Arealinnspill
  • Boligområder som er tatt ut av planen
  • Kjerneområder for landbruk
  • Hensynssoner

Revidering av kommuneplanen

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal bystyret vurdere kommuneplanen samlet og om det er nødvendig å gjøre endringer i den. Ny arealdel ble vedtatt i 2019 og ny samfunnsdel skal vedtas i 2020. 

Kontakt oss

Kommuneplan - samfunnsdel
Hans Birger Nilsen

Kommuneplan - arealdel
Kristin Fløystad