Kommuneplan 2013 - 2023

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Arendal kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdel

Vedtatt i 2011.
Kommuneplan 2011- 2021 (PDF, 7 MB)

Arealdel

Vedtatt i bystyret 22. mai 2014.

Revidering av kommuneplanen

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal bystyret vurdere kommuneplanen samlet og om det er nødvendig å foreta endringer i den.
 
Fant du det du lette etter?

Vi reviderer kommuneplanen

Vi jobber med å lage ny kommuneplan - samfunnsdel. 
Les mer om arbeidet med ny samfunnsdel.

Kontaktinfo

Kommuneplan - samfunnsdel
Hans Birger Nilsen

Kommuneplan - arealdel
Kristin Fløystad