Ny kommunedelplan for trafikksikkerhet 2021-2022

Vi ønsker nå innspill til forslag til planprogram. Frist for merknader er 31. januar 2021.  Les mer om arbeidet og hvordan du kan bidra.