Kommunedelplan for småbåthavner - Arendal kommune

Kommunedelplan for småbåthavner

Kommuneplanen ble vedtatt i bystyremøte 19. november 2009.

Her avklares viktig politikk i forhold til småbåthavner, slipper, marinaer og offentlige brygger.
 
Det gis en oversikt over eksisterende og nye småbåthavner av en viss størrelse geografisk fordelt i kommunen og det gis en prioritering av tiltak, også i forhold til om dette skal skje i offentlig eller privat regi.
 
Konkrete tiltak kan ikke skje før de er avklart gjennom arealplanprosesser, enten i kommuneplanens arealdel, eller som reguleringsplaner.