Kommunedelplan klima- og energi - Arendal kommune

Kommunedelplan klima- og energi

Klima- og energiplanen er en plan for hele Arendalssamfunnet, som viser hvordan byen kan nå målet om 1 tonn utslipp av klimagasser pr innbygger i 2040. Planen bygger på Kommuneplanen som ble vedtatt i 2011 og  arbeidet med kommuneplanens arealdel 2017-2027.

Klima- og energiplanen inneholder mål og virkemidler som skal gjennomføres i kommunens drift, og mål og virkemidler som skal gjennomføres for hele Arendalssamfunnet.

Planen ble vedtatt av Arendal bystyre 2. mai 2019.