Kommunedelplan for kulturminner - Arendal kommune

Kommunedelplan for kulturminner

Bystyret vedtok 2. april kommunedelplan for kulturminner.

Planen ble vedtatt i bystyremøte 2. april. 

Hensikten med planarbeidet har vært å nå kommunens mål om å gjøre kulturminner og kulturarv synlig og tilgjengelig, og bidra til at vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne. Formålet med planarbeidet er å få frem kunnskap om viktig kulturarv i kommunen.

Planen beskriver 4 utvalgte temaer:

  • bevaringsverdige parker, allèer og hager
  • maritime kulturminner
  • krigsminner fra 2. verdenskrig
  • uthavner

Les kommunedelplan for kulturminner (PDF, 3 MB)

Andre dokumenter