Kommunedelplan for kulturminner

Planforslag til kommunedelplan for kulturminner er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 25. november 2019. 

Hensikten med planarbeidet er å nå kommuneplanens mål om å gjøre kulturminner og kulturarv synlig og tilgjengelig, og å bidra til at vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne. Riksantikvaren og Aust-Agder fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til arbeidet. 

Arbeidet med kommunedelplan for kulturminner har pågått i flere år. Det er lagt vekt på samarbeid med referansegrupper og historielag underveis. Uten den kunnskapen enkeltpersonene i disse gruppene har formidlet til oss, hadde innholdet i det endelige forslaget ikke vært på langt nær så fyldig. 

Dokumenter

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om planarbeidet kontakt gjerne Sølvi Haraldstad Christensen eller Nora Moberg Lillegaard.