Kommunedelplan for kulturminner

Planforslag til kommunedelplan for kulturminner er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 25. november 2019. 

Hensikten med planarbeidet er å nå kommuneplanens mål om å gjøre kulturminner og kulturarv synlig og tilgjengelig, og å bidra til at vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne. Riksantikvaren og Aust-Agder fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til arbeidet. 

Arbeidet med kommunedelplan for kulturminner har pågått i flere år. Det er lagt vekt på samarbeid med referansegrupper og historielag underveis. Uten den kunnskapen enkeltpersonene i disse gruppene har formidlet til oss, hadde innholdet i det endelige forslaget ikke vært på langt nær så fyldig. 

Dokumenter

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om planarbeidet kontakt gjerne Sølvi Haraldstad Christensen eller Nora Moberg Lillegaard.

Møte om planforslaget

Tid: Mandag 18. november kl. 18:00-20:00
Sted: Arendal kultur- og rådhus, bystyresalen, 2. etg. 

Vi går gjennom planprosessen, planens innhold og tiltak. Du kan komme med innspill og spørsmål. 
Velkommen!