E18 Tvedestrand - Arendal, kommunedelplan - Arendal kommune