Handlingsprogram og budsjett

Handlingsprogram og budsjett er den årlige oppfølging av kommuneplanen. Handlingsprogrammet har et fire-års perspektiv, og vedtas i november hvert år. Budsjettet for det kommende året er en del av behandlingen av handlingsprogrammet.

Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023. Rådmannens forslag

Les forslag til handlingsprogram og budsjett
Last ned rådmannens presentasjon

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022 (PDF, 3 MB)

Tidligere handlingsprogram

Virksomhetsplaner

Virksomhetsplanene for kommunale enheter og foretak blir behandlet av bystyret i februar hvert år.