Handlings- og økonomiplan - Arendal kommune

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplanen er den årlige oppfølging av kommuneplanen. Planen har et fire-års perspektiv, og vedtas i november hvert år. Budsjettet for det kommende året er en del av behandlingen av handlings- og økonomiplanen.

Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026


Last ned handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 (PDF, 6 MB)

Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025

Les handlings- og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 9 MB)

Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024

Les handlings- og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 5 MB)

Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 - 2023

Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 - 2023 (PDF, 4 MB)

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022 (PDF, 3 MB)

Tidligere handlingsprogram

Virksomhetsplaner

Virksomhetsplanene for kommunale enheter og foretak blir behandlet av bystyret i februar hvert år.