Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplanen er den årlige oppfølging av kommuneplanen. Planen har et fire-års perspektiv, og vedtas i november hvert år. Budsjettet for det kommende året er en del av behandlingen av handlings- og økonomiplanen.

Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025

Les handlings- og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 9 MB)


Statistikkgrunnlag for planen

Utviklingsnotatet "Statistikkgrunnlag for kommunens plan- og folkehelsearbeid" (pdf, 3 mb) er et grunnlag for kommunens planer og økonomiske prioriteringer (Handlings- og økonomiplan, HØP) i et utviklingsperspektiv.
Les mer om statistikk og analyse

Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024

Les handlings- og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 5 MB)

Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 - 2023

Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 - 2023 (PDF, 4 MB)

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022 (PDF, 3 MB)

Tidligere handlingsprogram

Virksomhetsplaner

Virksomhetsplanene for kommunale enheter og foretak blir behandlet av bystyret i februar hvert år.