Årsberetning, regnskap og tertialrapporter

Årsberetning og årsrapport

Årsberetningen gir en oversikt over utviklingen i kommunen og foretakene, inkludert regnskap. Årsrapporten gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene.

2020

2019

2018

2017

Tertialrapporter

Tertialrapport 1- 2021 (PDF, 3 MB)

Tertialrapport 2 - 2020 (PDF, 2 MB)
Tertialrapport 1 - 2020 (PDF, 6 MB)

Tertialrapport 2 - 2019 (PDF, 7 MB)
Tertialrapport 1 - 2019 (PDF, 4 MB)

Tertialrapport 2 - 2018 (PDF, 3 MB) 
Tertialrapport 1 - 2018 (PDF, 3 MB)

Tertialrapport 2 - 2017 (PDF, 3 MB) 
Tertialrapport 1 - 2017 (PDF, 4 MB)