Årsberetning, regnskap og tertialrapporter

Årsberetning og årsrapport

Årsberetningen gir en oversikt over utviklingen i kommunen og foretakene, inkludert regnskap. Årsrapporten gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene.

2018

2017

Tertialrapporter