Kommuneplan, planer og styringsdokumenter

Vi reviderer kommuneplanen

Vi har startet arbeidet med både arealdelen og samfunnsdelen. 
Les mer om arbeidet med ny arealdel.
Les mer om arbeidet med ny samfunnsdel - samskaping i Arendal.