Kommuneplan, planer og styringsdokumenter

Vi reviderer kommuneplanen

Vi jobber med å lage ny kommuneplan - samfunnsdel. 
Les mer om arbeidet med ny samfunnsdel.