Kommuneplan, planer og styringsdokumenter

Vi reviderer kommuneplanen

Vi jobber med å revidere både arealdelen og samfunnsdelen. 
Les mer om arbeidet med ny arealdel.
Les mer om arbeidet med ny samfunnsdel.