Støtte til sykkeltiltak

Vi ønsker at flere Arendalsfolk skal sykle. Har du et forslag til et tiltak som kan være med å få det til?

Frist for å søke

17. mai 2018. 

Hvem kan søke?

Ideelle organisasjoner, kommunale virksomheter og næringslivet kan søke. Det er et krav at søkeren har et organisasjonsnummer.
Privatpersoner kan dessverre ikke søke. 

Hva kan du søke om?

Alle søknader vil bli vurdert, men følgende aktiviteter prioriteres:

  • Aktiviteter rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper.
  • Aktiviteter rettet mot publikum generelt, framfor private personer/grupper.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet:


Legg gjerne inn hvor mange og hvem? Eks. andre arbeidsplasser
Legg gjerne inn hvor mange og hvem? Eks. andre arbeidsplasser
Felt merket med * må fylles ut

Kontakt oss

Sykkelbyen Arendal

sykkelbyen@arendal.kommune.no