Miljøfyrtårn

Arendal kommune ønsker å verne miljøet i utvikling av byen og i gjennomføring av sine egne tjenester. Derfor sertifisere kommunen alle sine virksomheter som Miljøfyrtårn. Kommunen legger til rette for at private og offentlige bedrifter, næringsliv og organisasjoner kan bli Miljøfyrtårn. 
 
Å ta hensyn til miljø på arbeidsplassen handler ikke om å redusere virksomhetens produksjon eller kapasitet -men handler om å sette fokus på HVORDAN det produseres -og muligens spare penger på veien. 
 
Arendal kommune har vedtatt at alle enheter i kommunens virksomhet skal Miljøfyrtårnsertifiseres. Oversikt på status for sertifikater utstedt i alle bransjer i Arendal kommune finnes på Miljøfyrtårns sider. Miljøfyrtårnsertifisering er også et krav for å være med i Klimapartnerskapet som er etablert på Agder.
 

Mijørapporteringskurs

Arendal, Grimstad og Risør kommuner arrangerte gratis kurs i miljørapportering 16. og 17 februar 2017. Kursleder var Ketil Fløgstad, Totalmiljø. 40 miljøfyrtårn deltok.
 
Kurset tok for seg Miljørapportering fra A til Å, med alt fra innlogging, skifte passord, registrering i Miljøportalen og hvordan bruke miljørapporten i egen virksomhet.
 

Presentasjonene som ble brukt i kurset

Kontakt oss

Klima- og miljørådgiver
Ragnhild Hammer
Tlf: 917 10 388