Klimanøytral

Landets første klimanøytrale kommune

Arendal er landets første kommune med klimanøytral drift og har vært en foregangskommune når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp. 

I august 2007 arrangerte FNs miljøprogram et møte i Arendal på GRID-senteret om klimanøytralitet. Arendals daværende ordfører Torill Rolstad Larsen gikk her inn for at Arendal skulle få en klimanøytral drift etter FNs definisjon. Forslaget ble enstemmig vedtatt av bystyret i Arendal den 27. mars 2008.
 

Hva er klimanøytral kommunedrift?

Klimanøytral kommunedrift betyr at kommunen lager et årlig klimagassregnskap etter retningslinjene til den internasjonale drivhusgassprotokollen (GHG). Det lages kortsiktige og langsiktige planer for reduksjon av utslipp. For å kunne tilfredstille krav om klimanøytralitet kjøper kommunen FN-godkjente klimakvoter for restutslippene.
 
FN har utgitt retningslinjer for klimanøytralitet.
Forbrukertilsynet har laget veiledning for hvem som kan kalle seg klimanøytral i Norge.
 

Mål for utslippsreduksjoner

I 2007 viste kommunens klimaregnskap et samlet utslipp på 7107 tonn. I 2014 var dette redusert med 78 % til 1 728 tonn. Hovedvirkemidlene har vært kjøp av strøm med fornybar opprinnelsesgaranti, utfasing av gamle oljekjeler og reduksjon av utslipp fra kommunens bilpark. Målet for utslippsreduksjoner er 90% i perioden 2007-17.  
 

Hva er klimakvoter

Klimakvotene går til finansiering av utslippsreduksjoner tilsvarende restutslippene i Arendal gjennom et prosjekt i FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM).
 
For å kompensere for utslippene kjøper Arendal kvoter fra Gold Standard prosjektet “ Mali – energieffektive og rent brennende kjøkkenovner (cookstoves).
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Klima- og miljørådgiver
Ragnhild Hammer
Tlf: 917 10 388