Klimanøytral

Landets første klimanøytrale kommune

Arendal er landets første kommune med klimanøytral drift og har vært en foregangskommune når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp. 

I august 2007 arrangerte FNs miljøprogram et møte i Arendal på GRID-senteret om klimanøytralitet. Arendals daværende ordfører Torill Rolstad Larsen gikk her inn for at Arendal skulle få en klimanøytral drift etter FNs definisjon. Forslaget ble enstemmig vedtatt av bystyret i Arendal den 27. mars 2008.
 

Hva er klimanøytral kommunedrift?

Klimanøytral kommunedrift betyr at kommunen lager et årlig klimagassregnskap etter retningslinjene til den internasjonale drivhusgassprotokollen (GHG). Det lages kortsiktige og langsiktige planer for reduksjon av utslipp. For å kunne tilfredstille krav om klimanøytralitet kjøper kommunen FN-godkjente klimakvoter for restutslippene.
 
FN har utgitt retningslinjer for klimanøytralitet.
Forbrukertilsynet har laget veiledning for hvem som kan kalle seg klimanøytral i Norge.
 

Energi og klimaregnskap

Her finner du Arendal kommune sitt klimagassregnskap
 

Mål for utslippsreduksjoner

I 2007 viste kommunens klimaregnskap et samlet utslipp på 7107 tonn. I 2017 var dette redusert med 79, 5% til 1457,5 tCO2e. Hovedvirkemidlene har vært kjøp av strøm med fornybar opprinnelsesgaranti, utfasing av oljekjeler og reduksjon av utslipp fra kommunens bilpark. Målet for utslippsreduksjoner er 90% i perioden 2007-17.  
 

Hva er klimakvoter

Klimakvotene går til finansiering av utslippsreduksjoner tilsvarende restutslippene i Arendal gjennom et prosjekt i  FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM).

For å kompensere for utslippene kjøper Arendal kvoter fra Gold Standard prosjekter:

Energieffektive og rent brennende kjøkkenovner (cookstoves). 

Hovedformålet med prosjektet er å redusere forbruk av trekull som brensel for fattige husholdninger i Ashanti regionen i Ghana. Ved å tilby lokalbefolkningen rimelige rentbrennende kjøkkenovner kan de erstatte tradisjonelle ovner, som utsetter dem for giftig røyk og gass fra forbrenningen av trekull ved matlaging.

Prosjektbeskrivelse: Energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner i Ghana

CDM 4078 - Biomassebasert kraftproduksjonsprosjekt i Maharashtra, India

Prosjektet produserer elektrisitet fra jordbrukets biomasse-rester som risskall, for å generere kraft på en bærekraftig måte.

Anlegget er koblet til strømforsyningsnettet og vil etter å ha oppfylt hjelpekraften, forsyne området med ren fornybar strøm. Prosjektet reduserer behovet for fossilt brensel, og bidrar dermed til å redusere utslippet av klimagasser.

Ved å erstatte bruken av fossile brensler som energikilde, reduserer prosjektet de globale CO2-utslippene med 50 000 tonn CO2 / år.

Se prosjektbeskrivelse: CDM 4078 Biomass based power generation project in Maharashtra, India 

Kontakt oss

Klima- og miljørådgiver
Ragnhild Hammer
Tlf: 91 71 03 88