Internasjonalt samarbeid på klima og miljø - Arendal kommune

Internasjonalt samarbeid på klima og miljø

Stor nasjonal og internasjonal interesse

Foran klimatoppmøtet i Cancun i 2010 ble Klimapartnere og klimanøytrale Arendal presentert av FNs miljøprogram som en av 30 globale eksempler til etterfølgelse (30 ways in 30 days). Erfaringene fra Arendal var hovedårsaken til at Miljøverndepartementet i  2011 satte i gang prøveprosjekt om klimanøytral stat.
 
Arendal kommune er knyttet til og medlem i flere nettverk og internasjonale organisasjoner:
  • ICLEI  Local Governments for Sustainability, er en verdensomspennende miljøorganisasjon for kommuner. 
  • Compact of Mayors, ble lansert på FNs klimatoppmøte i 2014 av generalsekretær Ban Ki-Moon, er  verdens største koalisjon av ordførere  som adresserer klimautfordringene. Arendal har signert FNs ambisiøse initiativ Compact of Mayors – “Ordføreravtale”.
  • Arendal kommune rapporterer sitt klimaregnskap i carbonn Climate Registry.
  • Union of Baltic Cities, Sustainable Cities Commission. Arendal har vært medlem siden 2012.

Kontakt oss

Klima- og miljørådgiver
Ragnhild Hammer
Tlf: 91 71 03 88