Aksjon rydd strand

Aksjon rydd strand setter fokus på temaet marin forsøpling. Vi inviterer skoler i Arendal med på aksjonen hver vår.

Skolene som har deltatt har fått hvert sitt område som de skal rydde eksempelvis har:

  • Stuenes – ryddet Buøya
  • Stinta – ryddet Merdø
  • Birkenlund – ryddet Hove
  • Roligheden – ryddet Tromlingene
  • Nedenes – ryddet Jerkholmen

Nye skoler kan komme til.

Foredrag

Klassene som deltar får et foredrag om hvorfor det er viktig å rydde strendene, hvor avfallet kommer fra, hvor lang nedbrytningstid ulikt avfall har og hvordan vi kan hindre forsøpling. 

Rydding

Elevene rydder det tildelte området og registrerer hvor mange sekker og hva slags type avfall som finnes på stedet.

Avfallet som samles inn blir hentet av Skjærgårdstjenesten, Agder Renovasjon og Våre Strender. 

Foto

Elevene oppfordres til å ta bilder og legge på Facebook/Aksjon rydd strand

Partnere

Aksjon Rydd Strand er støttet økonomisk av Agder fylkeskommune.
Agder Renovasjon bidrar med gratis henting av avfallet.
Øvrige samarbeidspartnere og bidragsytere er Fylkesmannen i Agder og GRID-Arendal.

Kontakt oss

Klima- og miljørådgiver
Ragnhild Hammer
Tlf: 91710388

Bygartner
Jann Nilsen
Tlf: 957 49 135