Skole og barnehage for flykninger fra Ukraina - Arendal kommune

Skole og barnehage for flykninger fra Ukraina

Barnehage

Kontakt barnehagen du ønsker plass i. Det kan være lurt å søke om plass i en barnehage i nærheten av der du bor. 
Her er en oversikt over alle barnehagene i Arendal kommune. Hvis du trenger hjelp til å få barn inn i en barnehage, kan du ringe sentralbordet på telefonnummer 370 13000 og spørre etter en av de hyggelige ansatte på barnehagekontoret. 

Grunnskole (1. - 10. trinn)

Grunnskolen er en gratis, obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–16 år. Også asylsøkere og andre som kommer til Norge med ønske om å bosette seg her kan ha rett og plikt til opplæring. Det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Opplæringen er gratis, og eleven får nødvendige læremidler på skolen.

Kontakt skolen nærmest der du bor for å få barn inn i skolen. Du kan skrive inn adressen du bor på kart over skolekretser for å finne skolen nærmest der du bor. Når du har funnet det kan du finne kontaktinformasjon til riktig skole i oversikten over alle skoler i Arendal kommune. Hvis du trenger hjelp til å få barn inn i en skole, kan du ringe sentralbordet på telefonnummer 37 01 30 00 og spørre etter en av de hyggelige ansatte på skolekontoret. 

Videregående skole

Når du har fylt 15 år og fullført grunnopplæringen, har du rett til tre års videregående opplæring. Dette kalles ungdomsrett og gjelder fra du har fullført grunnopplæringen og ut skoleåret som begynner når du fyller 24 år.

Elever som skal meldes inn i videregående skole fra høsten 2022 må registrere seg. Videregående skoler administreres av Agder fylkeskommune. Hvis du ikke finner svar på det du trenger på nettsiden med informasjon om skoleplass kan du ringe fylkeskommunen og spør om råd og veiledning på telefonnummer 38 05 00 00.

Norskopplæring for voksne

Det er Arendal voksenopplæring som står for norskopplæring for voksne i kommunen vår. Det er disse kurstilbudene som finnes.

Kontakt oss

Flyktning- og inkluderingskoordinator

May Britt Lunde
E-post
Tlf. 90 58 46 34