Skole og barnehage for flykninger fra Ukraina

Barnehage

Kontakt barnehagen du ønsker plass i. Det kan være lurt å søke om plass i en barnehage i nærheten av der du bor. 
Her er en oversikt over alle barnehagene i Arendal kommune. Hvis du trenger hjelp til å få barn inn i en barnehage, kan du ringe sentralbordet på telefonnummer 370 13000 og spørre etter en av de hyggelige ansatte på barnehagekontoret. 

Grunnskole (1. - 10. trinn)

Kontakt skolen nærmest der du bor for å få barn inn i skolen. Du kan skrive inn adressen du bor på i dette kartet for å finne skolen nærmest der du bor. Når du har funnet det kan du finne kontaktinformasjon til riktig skole i oversikten over alle skoler i Arendal kommune. Hvis du trenger hjelp til å få barn inn i en skole, kan du ringe sentralbordet på telefonnummer 370 13000 og spørre etter en av de hyggelige ansatte på skolekontoret. 

Videregående skole

Elever som skal meldes inn i videregående skole fra høsten 2022 må registrere seg på nettskjemaet til Agder fylkeskommune. Videregående skoler administreres av Agder fylkeskommune. Hvis du ikke finner svar på det du trenger på nettsiden med informasjon om skoleplass kan du ringe fylkeskommunen og spør om råd og veiledning på telefonnummer 38 05 00 00.

Norskopplæring for voksne

Det er Arendal voksenopplæring som står for norskopplæring for voksne i kommunen vår. Det er disse kurstilbudene som finnes.

 

 

Kontakt oss

Flyktningkoordinatorer

May Britt Lunde
E-post
Tlf. 90 58 46 34