Flyktninger fra Ukraina - bli bosatt i Arendal - Arendal kommune

Flyktninger fra Ukraina - bli bosatt i Arendal

Bosetting i Arendal

Når du har kommet som flyktning fra Ukraina, må du gjøre noen ting for å få tilgang til tjenestene du har rett på. 

1) Registrer deg hos politiet

Alle ukrainske flyktninger må registrere seg hos politiet. Det er ikke mulig å registrere seg på politihuset i Arendal.
Politiet har laget en side med informasjon om hvordan ukrainske borgere skal søke om kollektiv beskyttelse.
Politiet har også en samleside med informasjon fra politiet i forbindelse med situasjonen i Ukraina.

Duf-nummer

Når du har registrert deg hos politiet, får du et Duf-nummer. Dette trenger du for å søke om alternativ mottaksplass. D-nummer og Duf-nummer er ikke det samme. 

2) Søk om alternativ mottaksplass

Når du har registrert deg hos politiet, kan du søke om alternativ mottaksplass. Henvend deg til servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 2. Finn servicesenteret på kartet.  Du kan lese mer om alternativ mottaksplass for personer fra Ukraina på UDI sin nettside.

Du søker om plass i UDI sitt elektroniske søknadsskjema. Ved stor pågang kan skjemaet være vanskelig å fylle ut. Da anbefaler vi å prøve igjen litt senere. 

Hvis du ikke kan søke digitalt, kan du skrive ut søknadsskjemaet for alternativ mottaksplass på papir. Hvis du trenger hjelp til å søke, kan du får hjelp på servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 2. Finn servicesenteret på kartet

Kontakt oss

Nav Arendal
Tlf: 55 55 33 33 
 
Besøksadresse
Nedre Tyholms vei 13
4836 Arendal