Helsetjenester til flyktninger fra Ukraina - Arendal kommune

Helsetjenester til flyktninger fra Ukraina

For at flyktninger skal kunne få helsehjelp, må de ha d-nummer. D-nummer får du når du har meldt deg hos politiet. D-nummer og Duf-nummer er ikke det samme. Les mer om hvordan du registrer deg på politihuset i Kristiansand

Informasjon om helsehjelp på helsenorge.no

Helseoppfølging i Arendal kommune

Informasjon om helseoppfølging i Arendal på ukrainsk: Вітаємо у муніципалітеті Арендаль! (PDF, 869 kB)

Plan for din helseoppfølging i kommunen

 • Når du kommer til Arendal er det noen ting du må gjøre og andre ting du bør gjøre som gjelder din helse. 
 • Når du er registrert hos politiet og fått D-nummer, får du helserettigheter i kommunen du bor i. 

Tuberkulose

Du må undersøkes for tuberkulose. Det er obligatorisk. 
Personer over 10 år skal ta røntgenundersøkelse av lungene. Barn mellom 6 måneder og 10 år skal ta en blodprøve. Barn under 6 måneder skal undersøkes av helsepersonell. Du får en henvisning til disse undersøkelsene fra kommunen.

Undersøkelsene foregår ved sykehuset. Se Sørlandet sykehus på Google maps.

Helsekartlegging 

Du vil få time til helsekartlegging hos helsesykepleier/sykepleier og hos lege. Det blir enkel kartlegging av din helsesituasjon fysisk og psykisk. Det er ca. 45 minutter hos sykepleier og ca. 20 minutter hos lege. Du har rett på tolk om du ikke forstår felles språk, som engelsk.  

Målet er å avdekke helseutfordringer som trenger rask oppfølging. Kartleggingen dokumenteres i din journal. Etter helsekartleggingen, vil du motta helseoppfølging på lik linje med andre innbyggere. Det kan være aktuelt å ta undersøkende blodprøve i forhold til HIV, Hep. B og C.

Helsekartleggingen skjer på Arendal Helsestasjonen 3.etasje på Alti kjøpesenter. Se Arendal helsestasjon på Google maps.

Andre vaksiner

Barn og voksne under 40 år som ikke har hatt meslinger og rubella eller er vaksinert mot sykdommene, får tilbud om en dose MMR-vaksine. Voksne som ikke er vaksinert med poliovaksine, får tilbud om denne vaksinen. Vaksinasjon er frivillig.

Korona

Du skal testes for korona om du har symptomer på sykdommen. Vi anbefaler at du tar vaksine mot korona, om du ikke er vaksinert fra før. Samtidig er det ditt valg om du vil vaksineres. 

Du kan få vaksine på vaksinasjonssenteret på Maxis kjøpesenter. Vaksinasjonssenteret er i 1. etasje, Vesterveien 44, 4839 Arendal. Se kart til Maxis kjøpesenter.
Åpningstider: Torsdager fra kl. 15-19:30. Ingen timebestiling.

Hvem kan få vaksine: 

 • Barn som har fylt 12 år - dose 1 og dose 2
 • Innbyggere over 18 år - dose 1, 2 og 3 (oppfriskningsdose) 
 • Innbyggere over 18 år med dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjenesten - dose 4
 • Dose 2 - det må ha gått minst 4 uker/28 dager siden dose 1.
 • Dose 3 - det må ha gått minst 20 uker siden dose 2.

Testing og vaksiner er gratis. 

Ved behov for rask helsehjelp

 • Har du behov for akutt helsehjelp: Ring legevakten 116117 
 • Ved øyeblikkelig hjelp for ambulanse: 113

Videre oppfølging

 • Gravide – på helsestasjonen og på legekontor. Gratis
 • Barn 0-5 år på helsestasjonen. Vaksinering og helseoppfølging. Gratis
 • Skolebarn av skolehelsetjenesten. Vaksinering og helseoppfølging. Gratis. 
 • Kommunen har flere legekontor.  Søke om fastlege via Helsenorge.no. Det er venteliste. Betale.
 • Kommunen har tilbud om gratis psykisk helsetjeneste for barn, voksne og familier. 

Kontakt oss

Flyktning- og inkluderingskoordinator

May Britt Lunde
E-post
Tlf. 90 58 46 34