Helsetjenester for flyktninger - Arendal kommune

Helsetjenester for flyktninger

Helsesjekk

Når du kommer til Arendal får du raskt et tilbud om en helsesjekk på Hisøy legekontor. Dersom du har behov for tannlegehjelp bestiller NAV bosetting time for deg. Du får også tilbud om en 3-måneders helsekartlegging hos helsesykepleier.

Helsestasjon og vaksinasjon

Du som er gravid eller har barn under skolealder følges opp på helsestasjonen på samme måte som norske foreldre. Her får barna vaksiner og helseoppfølging og du får veiledning og kan spørre om alt du lurer på knyttet til barna dine. På alle skolene har vi helsesykepleier som tilbyr vaksiner, gode råd til barn og foreldre og er en du kan prate med.

Barn og ungdom i alderen 0-20 år har rett til gratis vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er helsestasjonen og skolehelsetjenesten som gir vaksinene. Hvis du er mellom 16 og 20 år, ta kontakt med vaksinasjonskontoret hvis du ikke er fullvaksinert eller mangler noen vaksiner du har rett på.

Fastlege

Alle kommunens innbyggere har egen fastlege. Flyktningtjenesten hjelper deg å skaffe fastlege.

Oversikt over legekontor i Arendal.