Helsetjenester for flyktninger

Når du kommer til Arendal får du raskt en samtale med helseansvarlig i flyktningtjenesten for å avklare behov for helsehjelp. Du får en helsesjekk på Hisøy legekontor. Her får du vaksine, sjekket syn og hørsel. Dersom du har behov for tannlegehjelp bestiller vi time for deg.

Du som er gravid eller har små barn besøker helsestasjonen på samme måte som norske foreldre. Her får du råd om kosthold, vaksiner og kan spørre om alt du lurer på knyttet til barna dine. På alle skolene har vi helsesøster som tilbyr vaksiner, gode råd og er en du kan prate med.

Vaksiner som barn og ungdom i alderen 0-20 år får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet gis av helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Du kan få mer informasjon om vaksiner hos vaksinasjonskontoret.

Alle kommunens innbyggere har egen fastlege. Flyktningtjenesten hjelper deg å skaffe fastlege.

Oversikt over legekontor i Arendal.