Fritid og aktiviteter for flyktninger - Arendal kommune

Fritid og aktiviteter for flyktninger

For at du skal lykkes i Norge er det viktig at du blir kjent med oss som bor her. Ikke bare andre innvandrere fra landet du kommer fra, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Nettverk er veldig viktig når du skal søke jobb i Norge.

Veldig mange barn og unge i Arendal er med på fritidsaktiviteter. De spiller fotball, synger, gjør karate, spiller håndball og får gode venner som de har det fint sammen med. Dette synes vi er så viktig at vi dekker kontingent og utstyr til en aktivitet for alle barn og unge som kommer som flyktninger. Kontakt Flyktningtjenesten hvis du vil vite mer.  

Arendal har mange lag og foreninger som inviterer deg med på aktiviteter, turer, sosiale treff og gode opplevelser, og som trenger at du er med og bidrar.

Her er noe av det du kan være med på: