Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet (Intro) er et kommunalt opplæringstilbud til deg mellom 18 og 55 år som er bosatt i Arendal kommune etter avtale med IMDi. Du har både rett og plikt til å delta på Intro. Her lærer du norsk og samfunnskunnskap og får kunnskap om hvordan du kan ta videre utdanning eller få en jobb. Programmet er på full tid, dvs. 37,5 timer pr. uke. og går over to år (tre ved behov). Du får introlønn mens du går på Intro.

Opplæringen skjer på Arendal Voksenopplæring (lenke) og er et samarbeid mellom skolen og NAV. Intro starter opp 4 ganger i året, 01.01., 01.04., 01.08. og 01.10.

På intro lærer du norsk, samfunnskunnskap, du får arbeidstrening og lærer om det norske utdanningssystemet.

I løpet av Intro skal du ha språkpraksis eller arbeidspraksis. Da er du utplasser i en bedrift i en periode og får trening både i å snakke norsk og ser hvordan hverdagen på en norsk arbeidsplass er. Dette er en god mulighet til å bli kjent med nordmenn og observere hvordan nordmenn jobber sammen, og forstå alle de uskrevne reglene som finnes på en norsk arbeidsplass.

Når du er ferdig på Intro er målet at du er klar for videre utdanning og/eller arbeid her i Norge. Skal du ut i arbeid får du videre oppfølging fra NAV med å søke ledige stillinger, vi hjelper deg å søke lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning hvis du skal videre på skole.

Her kan du lese hvem som har rett og plikt til norskopplæring

Les mer om opplæring og utdanning i Norge på Imdi's nettside 

Informasjon på andre språk

Informasjon om det norske utdanningssystemet på engelsk, pashto, tigrinja, kurmandji, arabisk og dari. 

Informasjon om norsk arbeidsliv på engelsk.

Kontakt oss

Avdelingsleder Flyktningtjenesten
Mirva Marianna Andersen
Tlf: 905 72 682