Flyktningarbeidet i Arendal kommune

I Arendal er vi mange som jobber sammen for å inkludere flyktninger som bosettes i vår kommune, både kommune, frivillighet og næringsliv. Det er Arendal Bystyre som bestemmer hvor mange flykninger vi skal ta imot hvert år. Flyktningtjenesten i Arendal er en del av NAV, og er ekspertene på å ta imot flyktninger og finne et trygt sted å bo, og følge dem opp de fem første årene i Arendal. De har også ansvar for Introduksjonsprogrammet som tilbys i samarbeid med Arendal Voksenopplæring. Enslige mindreårige flyktninger er i Arendal organisert i en egen enhet. Vi har et tett tverrfaglig samarbeid.

Fra og med 1. mars 2017 er det ingen statlige asylmottak i Arendal. 

Innbyggerreisen

Arendal kommune har laget en oversikt over de tiltak som flyktningene får i vår kommune fra vedtak om bosetting og de neste 5 årene. Vi håper dette kan være en god oversikt for alle dere som er involvert i arbeidet med å inkludere flyktningene i vår kommune. 

Inkludering av flyktninger i Arendal

Arbeid og utdanning

Alle som bor i Arendal skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet. 

Kommunen har fem ressursskoler for grunnleggende norskopplæring hvor de fleste barn med innvandrerbakgrunn starter sin skolegang i Arendal, men de kan også velge å gå på sin nærskole. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder får opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Arendal Voksenopplæring, og forberedes for videre utdanning og for det norske arbeidslivet.

Fritid og nærmiljø
For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpne og å tilpasse seg et nytt samfunn, men naboer og velforeninger som tar kontakt når flyktninger bosettes i deres nærmiljø, er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert. Din innsats kan bety mer enn du aner!
 
 

Politiske saker om flyktningspørsmål

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. flyktninger og asylsøkere
Koordinator inkludering 
Elisabeth Nærestad 
Tlf: 959 94 366