Bosetting

Alle flyktninger som bosettes i Arendal kommune etter avtale med IMDi, får hjelp til å finnet et sted å bo. Det er IMDI som bestemmer hvilken kommune du skal bli bosatt i, og vi følger avtalen med IMDi

Hvordan får jeg bolig?

Flyktningtjenesten skaffer boliger til alle flyktninger som skal bosettes i Arendal. Flesteparten av boligene leies i det private boligmarkedet og du får en tre måneders leiekontrakt. Hvis du etter hvert ønsker å flytte til en annen bolig som du selv skaffer, står du fritt til å gjøre det.

Boligen er møblert med det aller mest nødvendige, men du må selv handle inn det meste av møbler og utstyr. Vi passer på at boligen ligger i nærheten av buss-transport, så det skal være greit for deg å komme til Arendal voksenopplæring hvor du skal gå på introduksjonsprogram.

Hva skjer ved ankomst?

Vi tar deg imot når du kommer og viser deg rundt i boligen. Vi har med mat og klær så du skal være varm og mett. Så avtaler vi møte neste dag hvor du får mer informasjon og vi blir bedre kjent med deg og hva du har behov for. Det er alltid tolk med på møtet så du forstår det som blir sagt.

Du inviteres også til gruppeinformasjon kort tid etter ankomst hvor vi har med tolk og vi hjelper deg å bli kjent i Arendal. Her får du vite hvem vi i Flyktningtjenesten er og hva vi kan hjelpe deg med. Vi forteller hvordan det er å bo i Norge og i norske hus, om strøm, lys og varme, ventilasjon og lufting, renhold og søppelsortering og mye mer. Vi viser deg hvor du kan finne legevakt, sykehus, politi, helsestasjon, post, rådhuset og andre viktige tjenester i Arendal.

Kontakt oss

Avdelingsleder Flyktningtjenesten
Mirva Marianna Andersen
Tlf: 905 72 682