Flyktninger og asylsøkere

Publisert av Camilla Cole. Sist endret 29.11.2016

Bosetting av flyktninger

Flyktninger som får innvilget opphold i Norge, får tildelt en kommune hvor de skal bosettes. Arendal har tradisjon for å bosette det antallet flyktninger IMDi anmoder om. 
I  2016 vedtok Arendal Bystyre å bosette 150 flyktninger, hvorav 35 enslige mindreårige. I 2017 har IMDi anmodet kommunen om å bosette 130 flyktninger, hvorav 15 enslige mindreårige. 
 
Ansvaret for bosetting ligger hos flykntingtjenesten i NAV
Les mer om tilbudet for enslige mindreårige flyktninger.
 

Inkludering av flyktninger i Arendal

Arbeid og utdanning

Alle som bor i Arendal skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet. 

Kommunen har tre mottaksskoler som gir tilpasset opplæring til nyankomne flyktningbarn og barn i asylmottak. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder får opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Arendal Voksenopplæring, og forberedes for videre utdanning og det norske arbeidslivet.
 
Fritid og nærmiljø
For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpen og å tilpasse seg et nytt samfunn, men naboer og velforeninger som tar kontakt når flyktninger bosettes i deres nærmiljø, er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert. Din innsats kan bety mer enn du aner!
 
Arendal har mange lag og foreninger som gjør en stor innsats for å inkludere asylsøkere og flyktninger i aktiviteter, turer, fellesskap og gode opplevelser. Dersom du vil være med og jobbe for inkludering, ta gjerne kontakt med:
 

Med hjerte for Arendal

Arendal Røde kors Stor etterspørsel etter flyktningeguider

Refugees welcome to Aust-Agder- Facebookgruppe

 
 

Politiske saker om flyktningspørsmål

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. flyktninger og asylsøkere
Koordinator inkludering 
Elisabeth Nærestad 
Tlf: 959 94 366

Bosetting av flyktninger
Avdelingsleder NAV Flyktning
Martha Øynes
Tlf: 403 27 802

Leie ut bolig til flyktninger?
Arendal Eiendom

Enslige mindreårige flyktninger 0-18 år
Enhet enslige mindreårige flyktninger

Norskopplæring voksne
Arendal voksenopplæring

Norskopplæring barn 
Moltemyr skole  
Stinta skole  
Stuenes skole

Asylsøkere
Arendal statlige mottak, Hero Norge, avvikles 1. mars 2017
Ragnhild Konnestad
Tlf: 37 32 17 81

Omsorgssenter Løddesøl, (EMA under 15 år)

Løddesøl, Aleris 
Siri Ohrvik
Tlf: 905 59 146

Omsorgssenter Bjorbekk, (EMA under 15 år)
Human Care
Kjellfrid Ringvoll 
Tlf: 414 08 588