Flyktninger og asylsøkere

Publisert av Camilla Cole. Sist endret 29.03.2017

Bosetting av flyktninger

Flyktninger som får innvilget opphold i Norge, får tildelt en kommune hvor de skal bosettes. Arendal har tradisjon for å bosette det antallet flyktninger IMDi anmoder om. I 2017 har Arendal bystyre vedtatt å bosette 130 flyktninger, hvorav 15 enslige mindreårige. 

Ansvaret for bosetting ligger hos flykntingtjenesten i NAV
Les mer om tilbudet for enslige mindreårige flyktninger.
 

Inkludering av flyktninger i Arendal

Arbeid og utdanning

Alle som bor i Arendal skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet. 

Kommunen har fem ressursskoler for grunnleggende norskopplæring hvor de fleste barn med innvandrerbakgrunn starter sin skolegang i Arendal, men de kan også velge å gå på sin nærskole. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder får opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Arendal Voksenopplæring, og forberedes for videre utdanning og for det norske arbeidslivet.

Fritid og nærmiljø
For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpne og å tilpasse seg et nytt samfunn, men naboer og velforeninger som tar kontakt når flyktninger bosettes i deres nærmiljø, er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert. Din innsats kan bety mer enn du aner!
 
Arendal har mange lag og foreninger som gjør en stor innsats for å inkludere asylsøkere og flyktninger i aktiviteter, turer, fellesskap og gode opplevelser. Dersom du vil være med og jobbe for inkludering, ta gjerne kontakt med:
 

Med hjerte for Arendal

Arendal Røde kors Stor etterspørsel etter flyktningguider

Refugees welcome to Aust-Agder- Facebookgruppe

 
 

Politiske saker om flyktningspørsmål

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. flyktninger og asylsøkere
Koordinator inkludering 
Elisabeth Nærestad 
Tlf: 959 94 366

Bosetting av flyktninger
Avdelingsleder NAV Flyktning
Mirva Marianne Andersen
Tlf: 905 72 682

Leie ut bolig til flyktninger?
Arendal Eiendom

Enslige mindreårige flyktninger 0-18 år
Enhet enslige mindreårige flyktninger

Norskopplæring voksne
Arendal voksenopplæring

Norskopplæring barn 
Moltemyr skole  
Stinta skole  
Stuenes skole

Omsorgssenter Bjorbekk, (EMA under 15 år)
Human Care
Kjellfrid Ringvoll 
Tlf: 414 08 588