Bli meddommer

Nå trenger vi flere folk på laget, og vi håper du har lyst til å søke.

Det vi er på jakt etter er helt vanlige mennesker som ønsker å være med å ta avgjørelser i rettsaker for perioden 2025-2028. Vi trenger stemmer fra alle samfunnslag.  

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. 

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, får du erstatning for dette. Du vil i tillegg motta 750 kr for hver dag, eller del av dag, som går med til møte på rettsstedet i saken. Har du hatt utgifter for å komme deg til og fra domstolen, vil du selvfølgelig også få dekket dette.  

Hvem kan være meddommer?

  • Du må være over 21 år, ha stemmerett
  • Du må være folkeregistrert i Arendal kommune
  • Du må ha tilstrekkelige norskkunnskaper
  • Du kan ikke være straffedømt

Utvalgene blir sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen. 

Hvordan bli meddommer?

Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2028 i løpet av våren 2024. Fyll ut skjemaet hvis du ønsker å bli meddommer. 

Du sender også inn dette skjemaet hvis du ønsker å fortsette som meddommer.