Feiing og boligtilsyn

Når kommer feieren?

Tidligere kom feieren to ganger i løpet av fire år. Boligtilsyn ble utført minst en gang i samme periode. Ny forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres ved behov. Hytter og fritidsboliger inngår i ordningen.

De opplysningene du kan gi oss når vi kommer, f.eks om ditt ildsted og hvor ofte du fyrer, er viktige når vi skal vurdere behovet for feiing og tilsyn. 

Du får SMS fra oss før feieren kommer. Alle våre ansatte har id-kort med bilde. Be gjerne om å få se identifikasjon når vi kommer.

Er du usikker på om vi har riktig kontaktinformasjon? Sjekk hvilket tlf.nr vi har registrert på deg

Ditt ansvar før feieren kommer er å

  • ha klar en stige opp til taket
  • sørge for at det er takstige på taket
  • sørge for fri tilgang til skorstein/pipe og sotluke

Hva koster det?

Feiing - gebyr - priser - ØAB
Feiing Pris pr. pipeløp* inkl. moms
Årsgebyr kr 305

* En skorstein/pipe kan ha flere pipeløp

Tilsyn av bolig

Dette blir kontrollert:

  • Slokkeutstyr
  • Røykvarslere
  • Ildsted/fyrkjele/fyrrom
  • Skorsteinens hele lengde (innvendig i boligen)
  • Rømningsveier i bolig
  • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking)

Ny peis?

Nytt ildsted må meldes til brannvesenet. 
Skjema for melding om nytt ildsted (PDF, 119 kB)

Hva koster andre tjenester fra feieravdelingen?

Feiing - andre tjenester - priser
Tjeneste Pris
Kamerakontroll på skorstein/pipe pr. kontroll kr 762
Fresing av skorstein/pipe pr. time pr. feier kr 700
Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende bolig kr 974
Opplysninger til eiendomsmegler kr 300

Søk om fritak

Du kan søke feieravdelingen om fritak hvis fyringsanlegget er koplet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen. 

Kontaktinfo

Tlf: 37 01 38 88
 
Avdelingsleder 
Tlf: 489 95 314
 

Åpningstider

Man-fre: 08:00 - 15:00