Sankthansbål

Alle sankthansbål i kommunene Arendal, Gjerstad, Froland, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli skal meldes Østre Agder brannvesen senest 20. juni hvert år. Sankthansbål kan brenne etter at det har blitt mørkt.
 
Skriv gjerne inn posisjonen i formatet WGS 84 desimal (eks 58.436483, 8.825233) Du kan finne dette via https://www.google.no/maps , marker bålplassen i kartet og du vil få posisjonen i riktig format i et nytt vindu nederst i kartet.Skriv gjerne inn posisjonen i formatet WGS 84 desimal (eks 58.436483, 8.825233) Du kan finne dette via https://www.google.no/maps , marker bålplassen i kartet og du vil få posisjonen i riktig format i et nytt vindu nederst i kartet.
Felt merket med * må fylles ut

 

Hva kan du brenne på bålet? 

Husk at bålet skal bygges av rene treprodukter da brenning av avfall er forbudt. Forbudet følger Forurensningslovens §7. Impregnerte eller malte materialer, dekk, tekstiler, papp, papir, møbler, madrasser og båter inneholder svært skadelige stoffer som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de blir brent.
 
Bålbrenning skjer på eget ansvar og Østre Agder Brannvesen anbefaler deg å følge disse rådene for en trygg Sankthansaften:
 • Grunneiers tillatelse må innhentes
 • Ansvarshavende voksenperson skal sørge for at bålet holdes under kontroll
 • Alminnelige aktsomhetsregler må følges, slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene.(Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 5)
 • Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter kan benyttes
 • I tørkeperioder og ved sterk vind vil forbud vurderes. Den ansvarlige plikter å undersøke dette før opptenning
 • Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert
 • Ikke bruk bensin eller lignende til opptenning
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling
 • Sørg for av barn holder god avstand til bålet. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme
 • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres
 • Ansvarshavende voksenperson skal sørge for at bålet slokkes forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med
Vi ønsker alle en hyggelig og trygg feiring.

Kontaktinfo

Melde ulovlig bålbrenning
110 Agder 

Sentralbord
Tlf: 37 06 55 50