110 Agder

110 Agder er nødmeldesentral for ca. 285.000 innbyggerne i 29 kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder.
 
Vi tar imot meldinger om brann, ulykke, akutt forurensing, m.m. på brannvesenets nødnummer 110. Vi utalarmerer det lokale brannvesenet og koordinerer innsats med politi, ambulanse, og andre aktuelle etater og organisasjoner. Vi tar også imot direktealarmer som varsler branntilløp, og fungerer som sentralbord for Østre Agder brannvesen.
 
110 Agder er fagsentral for 6 brannvesen i Agder og er koordinerende bindeledd mellom brannmannskapene fra 39 brannstasjoner i vår region og andre etater som politi, ambulansetjenesten, sivilforsvaret, kystverket, NSB, hovedredningssentralen, Avinor, forsvaret, med flere.
 
Høsten 2013 flyttet vi inn i nye lokaler i brannstasjonen på Stoa i Arendal. Den nye sentralen er bygget opp for å møte framtidens krav til robuste nødmeldesentraler, og har blitt en av de mest moderne 110-senralene i landet.
 

Våre ansvarsområder:

Kontaktinfo

110 Agder
Sentralbord: 37 06 55 50
Fax: 37 06 55 98
 
Rune Vårdal Paulsen
Avdelingsleder
Tlf: 414 64 981
 
Øystein Nilsen
Operativ leder
Tlf: 911 69 690

Christen Bentzen
Tekniker
Tlf: 414 99 599