Velkommen til Lunderød skole og ressurssenter

Lunderød er et forsterket skoletilbud for elever fra Arendal kommune. Det er et grunnskoletilbud for elever med omfattende funksjonsnedsettelser. Elevene har så store utfordringer at inkludering i nærskole er vanskelig. Vi har også en en liten base for inntil tre elever i videregående skole. Tilbudet er tiltenkt multifunksjonshemmede elever.

Samarbeid med andre skoler

De elevene som har utbytte av det, faglig eller sosialt, kan knyttes til sitt klassetrinn i ordinær skole og kan delta i enkelttimer der. Elever ved Asdal skole kan også delta i aktuelle undervisningssituasjoner på ressurssenteret. Lunderød skole og ressurssenter og Asdal skole har en samarbeidsplan (PDF, 148 kB).

Skolen var inntil 2018 en avdeling ved Asdal skole, som vi fremdeles har et samarbeid med.

Basene våre

Det er fem baser i hovedbygget, og en base som holder til på Asdal skoles ungdomsskoletrinn. Les mer om basene våre.

Vi har også et eget sansehus, der ulike sanseopplevelser gir nye innfallsvinkler til initiativ, kommunikasjon og samspill.

Kontakt oss

Enhetsleder Lunderød skole og ressurssenter
Liv Rostøl
Tlf: 37 00 66 10

Avdelingsleder
Liv Paulsen 
Tlf: 37 00 66 14

Sekretær
Morten Kvist / Ellen B. Larsen
Tlf: 37 00 66 24

Postadresse
Arendal kommune
Lunderød skole og ressurssenter
Postboks 123
4891 Grimstad