Sansehuset

Rommene

Det hvite rommet innbyr til samhandling og til å dempe indre uro. Vi bruker ulike lyseffekter etter behov. Andre opplevelser er også mulig. Ved bruk av projektor og effekthjul (lysbilder over et tema), kan vi for eksempel bli med på tur langs havets bunn, eller i verdensrommet.

Det grønne rommet inviterer til lek og taktil stimulering i ballbassenget. Du kan også hinke, hoppe eller krabbe på "skalaputene" – og kanskje komponere din egen melodi?

Det gule rommet inneholder vannseng. Her kan du ligge å høre musikk mens du ser opp på lyseffekter i taket. Høytalere under senga gjør at ved musikk med mye rytmer/bass vil du kjenne vibrasjoner i madrassen. Her kan du også bruke "taktilboksene"- finner du to like?

Det blå rommet vektlegger synsstimulering, men det er spennende for alle å sitte foran vannsøylen med de lysende fargeeffektene, eller holde i de selvlysende fiberoptiske vinyltrådene. Lasersfæreprosjektorer laget "nordlys" i taket som du kan betrakte fra hengekøyestolen.

Den vibroakustiske stolen har innebygde høytalere, og du "føler" musikk inne i kroppen. Det gir en behagelig opplevelse både fysisk og psykisk. I tillegg virker den gunstig for stiv muskulatur og spasmer.

"Det magiske rommet" har et interaktivt gulv som innbyr til mange spennende og varierte opplevelser.

Bruken av Sansehuset

Sansehus ble utviklet i Nederland i 1970-årene, og målgruppa var mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I dag benyttes sansehus innenfor flere fagfelt.

Vi benytter sansehuset i stor grad som arena for utvikling av kommunikasjon, samspill og initiativ. Sansing, motorikk og sanseintegrasjon er andre elementer som kan vektlegges. I tillegg kan selve her-og-nå opplevelsen være målet med et besøk på sansehuset.

På sansehuset er den voksne elevens "samspillspartner". Vi er observerende og nærværende, er i elevens opplevelse.

Enabling er et sentralt prinsipp i et sansehus, det betyr "å gjøre mulig". Samspillspartneren gir den andre tid og rom til utforskning i eget tempo.

Låne Sansehuset

Det er muligheter for andre skoler å låne sansehuset til elever med spesielle behov når det er ledig. Ta kontakt med enhetsleder Liv Rostøl for nærmere opplysninger. Alle brukere må ha avtale for opplæring før utlån.

Kontakt oss

Enhetsleder Lunderød skole og ressurssenter
Liv Rostøl
Tlf: 37 00 66 10

Avdelingsleder
Liv Paulsen 
Tlf: 37 00 66 14

Sekretær
Morten Kvist / Ellen B. Larsen
Tlf: 37 00 66 24

Postadresse
Arendal kommune
Lunderød skole og ressurssenter
Postboks 123
4891 Grimstad