Helsesykepleier ved Lunderød

Trenger du noen å snakke med?                                                                                         

Jeg heter Jeanette Reiersen og er helsesykepleier tilknyttet Lunderød skole og ressurssenter

Elever og foresatte som ønsker en samtale, kan ta kontakt med meg for å avtale et møte. Du kan også ringe, sende SMS eller e-post.

Mobil: 90915025     
E-post: jenny.jeanette.reiersen@arendal.kommune.no

Tlf. Arendal helsestasjon: 37 00 68 70

Våre tilbud og nettsider med gode råd                               

På vår felles nettside om skolehelsetjenesten finner du informasjon om våre tilbud, kurs og nettsider som kan være til god hjelp. Skolehelsetjenestens nettside.