Storebjørn

Elever

Storebjørn er avdelingen for elever med multifunksjonshemninger og store og sammensatte lærevansker.

Skoleåret 2022/2023 har vi fem elever fra 1. – 7.  trinn.

Hovedmål på Storebjørn er kommunikasjon og samspill, samt innflytelse på og delaktighet i egen hverdag. Det at elever kan bli i stand til å velge, gir stor medvirkning i eget liv.

Vi har fokus på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vi bruker ulike former for ASK; Tegn til tale, taktile symboler, konkreter, PCS-symboler, tematavler med symboler og talemaskiner.  Noen av elevene har KnowMe, et digitalt kommunikasjonsverktøy for personer uten verbalt språk eller som har begrenset kommunikasjon.

Timeplan

For elevene på Storebjørn er det viktig at skoledagen er forutsigbar og oversiktlig. Hver dag inneholder morgensamling m/ årstidstema og en gruppetime.  Elevene samles også til felles måltid to ganger i løpet av skoledagen. Vi ønsker at elevene våre får varierte og konkrete erfaringer og elevene på basen deltar i ulike gruppe - og tematimer hver dag bl.a.:

 • Opplevelsestime, som i stor grad knyttet til årstider. Gjennom rim, sanger og opplevelser får elevene erfaringer med bl.a. vann, snø, jord, løk/frø.
 • Sansetime, der elevene får erfaring med begrepene varmt/kaldt, hard/myk, smak; søtt/salt. 
 • Eventyrtime/Sangleker (Hver uke får vi besøk fra elever fra 4. trinn på Asdal – samarbeidsklassen vår)
 • Fysisk aktivitet
 • Tematimer sammen med elever fra andre baser

  Gruppetimene og tematimene tar utgangspunkt i fagene samfunnsfag, kroppsøving, naturfag, KRLE, kunst og håndverk og mat og helse.

Temaer dette skoleåret

 • Meg selv
 • Årstider
 • Forut (Solidaritetsaksjon)
 • Høytider
 • Karneval
 • Jubileumsforestilling

I individuelle arbeidsøkter jobber elevene bl.a. med kommunikasjon/språktrening, matematiske begreper, samspill, motorikk og med å ta valg. 

Motorisk trening er en viktig og daglig del av skoledagen for elevene våre.  Fysioterapeutene og personalet samarbeider om opplegget for den enkelte.  Nærområdet vårt egner seg godt til sykkelturer, skogsturer og aktiviteter i skolegården. 

I naturlige situasjoner jobber vi med sosiale ferdigheter og dagliglivsferdigheter (ADL).