Storebjørn

Elever

Storebjørn er avdelingen for elever med multifunksjonshemninger og store og sammensatte lærevansker.

Skoleåret 2021/2022 har vi fem elever fra 1. – 10 trinn.

Hovedmål på Storebjørn er kommunikasjon og samspill, samt innflytelse på og delaktighet i egen hverdag. Det at elever kan bli i stand til å velge, gir stor medvirkning i eget liv.

Vi har fokus på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vi bruker ulike former for ASK; Enkel tegn til tale, taktile symboler, konkreter og PCS-symboler. Noen av elevene har KnowMe, et digitalt kommunikasjonsverktøy for personer uten verbalt språk eller som har begrenset kommunikasjon.

Timeplan

For elevene på Storebjørn er det viktig at skoledagen er forutsigbar og oversiktlig. Hver dag inneholder morgensamling m/ tema og en gruppetime. Alle elevene samles også til felles måltid på slutten av skoledagen. Vi ønsker at elevene våre får varierte og konkrete erfaringer og ukentlig har vi disse gruppetimene:

 • Opplevelsestime, som i stor grad knyttet til årstider. Gjennom rim, sanger og opplevelser får elevene erfaringer med bl.a. vann, snø, jord, løk/frø.
 • Sansetime, der elevene får erfaring med begrepene varmt/kaldt, hard/myk, smak; søtt/salt. 
 • Eventyrtime. 
 • Mat og helse.  En gang i måneden lager vi mat som gjenspeiler temaet vi jobber med. 
  Dette blir en kombinert sanse- opplevelsestime der elevene får bruke ulike sanser. Ikke alle spiser, men alle får lukte og kanskje smake litt.    
 • Kroppsbevissthetstime med sanger om kroppen.
 • Fys/mus, en time med elementer fra fysioterapi og musikk. Ledes av musikkterapeut.
 • Uteskole. Sammen med elevene opplever vi de ulike årstidene i skolens nærområde. Opplevelsene kan bl.a. være; lek i skolegården, sangleker, tur i lysløypa, tur til gapahuken.

Temaer dette skoleåret

 • Meg selv
 • Høst
 • Forut 
 • Jul
 • Vinter
 • Karneval
 • Påske
 • Vår
 • 17. mai
 • Sommer

I individuelle arbeidsøkter jobber elevene bl.a. med kommunikasjon/språktrening, samspill, motorikk og med å ta valg. 

Motorisk trening er en viktig og daglig del av skoledagen for elevene våre.  Fysioterapeutene og personalet samarbeider om opplegget for den enkelte.

I naturlige situasjoner jobber vi med sosiale ferdigheter og dagliglivsferdigheter (ADL).