Sirius

Skoleåret 2022/2023 er det 5 elever på Sirius fra 5. til 9. trinn.

Basen er bygget opp etter TEACCH-metodikken med vekt på struktur, oversikt og forutsigbarhet. Alle elevene har sin egen dagsplan og arbeidsplan som de følger hver dag.

Noen elever bruker ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)

Skoledagen

Basen har fast morgensamling hver dag hvor elevene gjennomgår dag, dato, måned, år, årstid og været.

Vi har gruppetimer på tvers av basene. Disse timene vil inneholde mat og helse, fysisk aktivitet, sangstund, «matte-time» (kroppsbevissthet), munnmotorikk, matematikk med vekt på aktiviteter nyttet til Numicon konkretiseringsmateriell. Sammen med Lillebjørnbasen vil vi også ha stasjonsundervisning. Andre gruppetimer er på smartboard (bruker opplegg fra Salaby), samt bading i basseng. Elevene deltar på det som er aktuelt for den enkelte.

Vi har også en fast tematime i gruppe hver dag. Tematimene tar utgangspunkt i fagene samfunnsfag, naturfag, KRLE, kunst og håndverk og mat og helse.

Elevene har individuell undervisning i fag som norsk, matematikk og kommunikasjon. Individuelle jobbetimer er stort sett lagt til 2. og 4.timer.

Vi har faste årlige temaer:

  • Oppstart – vi blir kjent
  • Solidaritetsaksjonen
  • Advent/jul
  • Påske/vår
  • Sommer/fysisk aktivitet

Elevene øver også på ADL – ferdigheter som å kle av og på seg selv, og selvstendighet i forhold til måltid (smøre mat, rydd på og av bord). Noen av elevene har også praktiske oppgaver som å rydde papir, koke kaffe o.l.

Kontakt oss