Sirius

Skoleåret 2023/2024 er det 5 elever på Sirius fra 6. til 10. trinn.

Basen er bygget opp etter TEACCH-metodikken med vekt på struktur, oversikt og forutsigbarhet. Alle elevene har sin egen dagsplan og arbeidsplan som de følger hver dag.

Noen elever bruker ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)

Skoledagen

Basen har fast morgensamling hver dag hvor elevene gjennomgår dag, dato, måned, år, årstid og vær.

Elevene deltar i gruppetimer. Disse timene vil inneholde mat & helse, fysisk aktivitet,uteskole, musikk og matematikk med vekt på aktiviteter nyttet til Numicon konkretiseringsmateriell. Tre av elevene deltar på stasjonsundervisning ved Jupiterbasen. Andre gruppetimer kan være timer på smartboard der vi bl.a benytter opplegg fra Salaby. For noen av eleven er det også aktuelt å bade i bassenget ved ungdomstrinnet.  Elevene deltar på det som er aktuelt for den enkelte.

Vi har også en fast tematime i gruppe hver dag. Tematimene tar utgangspunkt i fagene samfunnsfag, naturfag, KRLE, kunst og håndverk og mat og helse.

Elevene har individuell undervisning i fag som norsk, matematikk og kommunikasjon.

Vi har faste årlige temaer:

  • Oppstart – vi blir kjent
  • Solidaritetsaksjonen
  • Advent/jul
  • Påske/vår
  • Sommer/fysisk aktivitet

Elevene øver også på ADL – ferdigheter som å kle av og på seg selv, og selvstendighet i forhold til måltid (smøre mat, rydd på og av bord). Noen av elevene har også praktiske oppgaver som å rydde papir, koke kaffe o.l.

Kontakt oss