Karneval

Fredag 19. februar arrangerte vi, tradisjonen tro, karneval på huset. Både elever og lærere kler seg ut i fantasirike kostymer.

Karnevalsdagen begynner med samling på hver base, hvor vi ikler oss kostymene og synger allsang. Deretter samles vi og danner en ring. Her går hver elev inn i midten etter tur, og viser sitt kostyme mens resten synger hva hver elev er kledd ut som. Særlig Macarenasangen med tilhørende dans er populær. Mange av elevene har øvd lenge.

Etter dette går vi i tog et par runder på huset i rene 17. mai stil, før vi avslutter med å slå på piñataen, eller «katta i sekken», som vi kaller det. Når det slås hull i piñataen renner det masse godteriposer ut, slik at elevene får en hver.