Informasjon vedrørende koronaviruset

Arendal kommune har vedtatt at alle skoler og barnehager i Arendal har stengt. Vedtaket gjelder fra 12. mars og frem til og med 26. mars.

I tråd med nasjonale føringer og Arendal kommunes beslutninger, har vi likevel et åpent tilbud til de som trenger det. Det er foresatte selv som må vurdere om de vil benytte tilbudet i forhold til smitterisikoen det innebærer å sende sitt barn på skolen, ut fra sin kjennskap til barnets helse. Ved antydning til forkjølelse og sykdom bes elevene holdes hjemme.

Dagene organiseres med bemanning avhengig av hvor mange elever som er her. Det prioriteres aktiviteter ute for å ha så lav smitterisiko som mulig.
Det er skolens personal som er sammen med eleven, avhengig av sykdom/karantene som måtte oppstå.

Skolens personale utfører ordinære smitteforebyggende tiltak og det utføres ekstra renhold. Vi holder avstand og vasker hender/bruker hansker i stor grad.

Skolens pedagoger/elevkontakter samt ledelse vil holde kontakt med foresatte som har sitt barn borte fra skolen – etter avtale med hvert enkelt hjem.

Skolen har kontakt med drosjeselskapet og melder fra om skyssbehovet til de elevene som må være på skolen.

Skolen er stengt for besøkende, og all møtevirksomhet er innstilt.

Informasjon sendes via Visma Flyt skole (sjekk hver dag om det er ny info), ev. andre avtalte måter.