Velkommen til huset med det store hjertet! Ungdomstilbudet er åpent for deg mellom 13 og 20 år

Aktuelt

Endringer i ungdomstilbudet (Smia)

Aldersgrense

I våre tilbud for ungdom har vi lenge hatt aldersgrense 13–25 år. Dette endres ved årsskiftet 2022/23 fordi vi ser at det er hensiktsmessig å ha et mindre spenn på alderen på klubben.  

Åpningstid

Våre nye åpningstider etter jul er tirsdag 14–20, onsdag 14–20 og fredag 14–21. Første åpne dag på klubben etter nyttår blir tirsdag 3. januar. 

FilmLabUng

FilmLab Ung er et filmverkstedstilbud på Kulturkammeret. Vi tilbyr et permanent tilbud til ungdom mellom 13-20 år i Arendal hvor de får veiledning og hjelp til å bygge deres ferdigheter innen filmproduksjon. Vi arrangerer kurs veiledet av profesjonelle filmskapere for å hjelpe ungdom som har lyst til å lære å produsere film. I tillegg tilbyr vi utstyr og et visuelt studio for filming, fotografi og streaming. Tilbudet er gratis.

Avtrykk

avtrykk er et fordypningstilbud ved Arendal Kulturskole i samarbeid med Bomuldsfabriken Kunsthall og UKM (ung kultur møtes), og går ut på at ungdommer mellom 13–18 år skal fordype seg i en valgt kunstform. De vil veiledes av profesjonelle kunstnere som går over totalt 3 workshops. Elevenes arbeid skal stilles ut på Bomuldsfabriken Kunsthall i deres ungdomsgalleri Cotton Club. Les mer og meld deg på her.

Kontaktinformasjon

Benjamin Pyke-Lindtveit
Avdelingsleder (konstituert leder)
E-post
Telefon +47 47 05 00 91