Eureka - forside - områdemelding

Eureka kompetanse avvikles som kurs og kompetansesenter

Det vil ikke være mulig å leie kurslokaler fra 4. april 2023. Det er Vitensenteret /Raet nasjonalpark som skal overta lokalene. 

 

Bilde av mennesker ved inngangen til Eureka kompetanse Jarle Kvam