Bra i barnehagen

Tilhørighet faglig og sosialt i fellesskapet

Dekke barnehageplass, tiltak barnevern

Barnevernstjenesten kan dekke utgifter til barnehage etter en kartlegging av foreldrenes økonomiske situasjon og barnets behov. Å gå i barnehage skal bidra til barnets utvikling gjennom at det utvikler sosial kompetanse i omgivelser med trygge og faste rammer.
Målgruppe: Foreldre med en økonomisk vanskelig situasjon
Kreves vedtak: Ja
KontaktBarnevernstjenesten

Hjelp til å søke barnehageplass

Stab barnehage hjelper foreldre å søke barnehageplass ved behov.
Målgruppe: Foreldre 
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Stab barnehage

Oppstartsamtale i barnehagen

Alle barnehager har oppstartsamtaler med foreldre før barnet begynner i barnehage, for å sikre et godt samarbeid og avklare behov. 
Målgruppe: Foreldre som har barn som skal begynne i barnehage
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Barnehagene
Rutiner/verktøy: Invitasjon og kartleggingsskjema

Redusert foreldrebetaling

Vi tilbyr gratis kjernetid og gradering av barnehagepris i forhold til foresattes inntekt. Målet er at alle barn skal få et barnehagetilbud. 
Målgruppe: Familier med lavere inntekt enn inntektsgrensen for maks barnehagepris. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Stab barnehage

Skyss til barnehage for barn med særlige utfordringer

Vi henter og bringer når dette er nødvendig for at barnet kommer seg til barnehagen og mottar spesialpedagogisk hjelp. Tilbudet gis i egen bil med samme sjåfør hver dag.
Målgruppe: Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Pedagogisk fagteam

Utrede behov for spesialpedagogisk hjelp

Hvis barnet ditt har særlige utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. PPT utreder hva barnet sliter med og gir råd og veiledning om hva barnet behøver av stimuli og tilrettelegging for å utvikle seg best mulig. Vi bistår med å få henvisning til relevante helseinstanser og gir råd og veiledning om gjeldende hjelpemidler.
Målgruppe: Barn som ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen 
Kreves vedtak: Ja, etter PPT sin sakkyndige vurdering kreves alltid et enkeltvedtak fra kommunen.
Kontakt: PPT

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barnet gjøres etter § 19 i Barnehageloven. Vedtaket inneholder en beskrivelse av hvordan det spesialpedagogiske tilbudet skal organiseres og hvilke mål som skal oppnås. Det står også hva det skal gis hjelp til og hvordan hjelpen skal utføres. Målet er å sikre at barn får den hjelpen de trenger når behovet melder seg
Målgruppe: Barn med rett på spesialpedagogisk hjelp
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Pedagogisk fagteam

Språkopplæring for minoritetsspråklige barn

Minoritetsspråklige barn i barnehage får ekstra hjelp som styrker den norskspråklige utviklingen. Både de ansatte og foreldre får konkrete råd og tips for hvordan de kan bidra til å utvikle norskkunnskapene hos barna.
Målgruppe: Minoritetsspråklige barn
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Pedagogisk fagteam