Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne er først og fremst barn. Samtidig har de rett på en barndom preget av de samme verdiene som gjelder for alle barn og unge. Det finnes ingen enkle fasitsvar på hvordan kommunens tjenester best kan bidra til å styrke barnets funksjonsevne, så tilbudet må formes i et tett samarbeid mellom barnet, de foresatte og de ulike tjenestene.  

Når du kontakter kommunen for første gang, enten fordi du nettopp har fått vite at barnet ditt vil ha store og langvarige hjelpebehov, eller du og ditt barn  nettopp har flyttet til Arendal kommune, ønsker vi å møte deg så vi får innsikt i livssituasjonen til barnet og dere som familie - og hvilke behov dere har. 
Ta kontakt med: 

Tilbudene som listes opp nedenfor er den som er spesielt for barn med store og langvarige hjelpebehov. Se derfor også på oversikten for tjenester og tilbud som gjelder for alle barn og unge i vår kommune.  ​​​​​​​

 

 

0 - 6 år - Spesialpedagogisk hjelp, logoped og tilrettelegging 0-6 år

Hva er tilbudet: Hvis barnet ditt har nedsatt funksjonsevne kan du ha rett på tilrettelegging. Hjelpen skal være tilpasset barnets behov. Hjelpen kan for eksempel være spesialpedagogisk hjelp hjemme eller i barnehagen, logoped, tilrettelegging i barnehagen m.m. 
Målgruppe: Barn med særskilte behov 0-6 år
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Spesialpedagogiske tjenester

6 år og skolestart

Hva er tilbudet: Som forelder er det lurt å sette seg inn i ditt barns ulike rettigheter før skolestart og ta tidlig kontakt med skolen. 
Kreves vedtak:
Kontakt: Din nærskole

Tilrettelagte fritidstilbud i grupper

Hva er tilbudet: Mandagsklubben - fritidsgruppe der deltakerne er med på å bestemme aktivitet, base Kilden
Trommestad - Fritidsgruppe med ulike aktiviteter, kontakt med dyr og noe matlaging
Grønn fritid - Fritidsgruppe med fokus på gårdsaktivitet og dyr
Målgruppe: Barn/ungdom
kreves vedtak: Ja
Kontakt: Kulturnettverket