Over 18 år

Oversikt for ansatte i Arendal kommune over tjenester til ungdom over 18 år.

Aktiv fra dag 1 for ungdom

Hva er tilbudet: CV, jobbsøking, intervjutrening og motivasjon. Læreplanmål for ungdom, ungdom med opplæringsrett som har behov for ekstra bistand for å fullføre.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Aktivitetstilbud for voksne med funksjonshemming

Hva er tilbudet: På aktivitetssentrene får voksne med utviklingshemming tilbud om turer, sosialt samvær og trening. Vi har fokus på egen mestring. Vi tilbyr turgruppe, søm, strikking, ved- og trearbeid, pakkeoppdrag, makulering, kunst, mediagruppe og sosialt samvær med fokus på egen mestring. Vi har gårdsgruppe med omsorg i «grønne» omgivelser - for eksempel enkelt gårdsarbeid, planting og andre utendørsaktiviteter. Det er ingen dyr på denne gården. Maritim gruppe er et tilbud om aktiviteter ved sjøen, med båtturer i egen båt og hovedfokus på å utnytte sesongens fangstmuligheter.
Målgruppe: Voksne med funksjonshemming
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Ellengård og Madshaven aktivitetssentre

AMO fagbrev

Hva er tilbudet: Tilskudd og hjelp til å forberede og kvalifisere seg for  fagbrev.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Arbeidstrening

Hva er tilbudet: Ungdom/voksne kan hospitere hos ordinære arbeidsgivere for å få opplæring i relevante arbeidsoppgaver og mulighet for arbeid/referanser.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Besøkshjem

Hva er tilbudet: Barneverntjenesten kan gi hjelpetiltak i form av besøkshjem dersom det kan knyttes til behov hos barnet. Målet er å sikre barnet et godt voksennettverk og gode opplevelser.
Målgruppe: Barn som har behov for tilbudet
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten

Botilbud for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold

Hva er tilbudet: Krisesenteret gir botilbud, beskyttelse, råd, veiledning og aktiviteter. Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon.
Målgruppe: kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Østre Agder krisesenter

Botilbud - midlertidig via NAV

Hva er tilbudet: Midlertidig botilbud til de som ikke klarer å skaffe det selv. Sørge for tak over hodet som akutt tiltak og finne mer permanent bolig så raskt som mulig. 
Målgruppe: Bostedsløse
Kreves vedtak: 
Kontakt:
Nav Arendal

Byggfag for ungdom

Hva er tilbudet: Tilbud i regi av Sam Eyde videregående skole og NAV
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: 
Kontakt:
Nav Arendal

Familieråd og nettverksmøter

Hva er tilbudet? Få med nettverket rundt barnet for å sikre best mulig utvikling for familien. Vi etablerer familieråd og nettverksmøter i samråd med familien. 
Målgruppe: Foreldre og barn som har behov for et slikt tilbud
Kreves vedtak? Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten

Forebygge frafall videregående skole

Hva er tilbudet: Vi bistår ungdom i overgang mellom grunnskole og videregående skole, tilbyr støttesamtaler for ungdommen, veileder familien, og bistår i forbindelse med søknader til skole og lånekassa. Vi bistår ungdommen og familiene i møter, hjelper med tilrettelegging. Vi bidrar med å finne praksisplass, alternative opplæringstilbud og følger opp ungdommene praksis i samarbeid med videregående skole. Målet er å få flest mulig gjennom videregående opplæring.
Målgruppe: Ungdom 15 - 21 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Forebyggende tjenester

Fritid - Café Frekvens

Hva er tilbudet: Rusfri møteplass og café med forskjellige kurs tilbud, foto, barista og åpen mikrofon. Tiltaket varer til 1 april.  Åpent onsdag – tors 16- 20.00
Målgruppe: 16 - 25 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturnettverket

Fritid - gratis bandrom

Hva er tilbudet: Gratis bandrom for viderekommende på Munkehaugen
Målgruppe: 18+
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturnettverket

Fritid - Kilden aktivitetssenter

Hva er tilbudet: Kilden er åpen for ungdom som ønsker å drive egen initiert aktivitet, eller aktivitet sammen med lag og foreninger.  Her tilbys ungdom nøkkelkort, og booker seg inn på ulike rom, for å drive ønsket aktivitet.  Gratis mat alle dager.
Målgruppe: 13 - 30 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kilden Aktivitetssenter

Fritid - Kom og prøv på Kulturskolen

Hva er tilbudet: Prøv sang og ulike instrumenter, kanskje du finner akkurat ditt instrument? Kom og prøv er gratis og åpent for alle. Åpent på Munkehaugen en gang pr. måned, i kulturskolens SKATT uke.
Målgruppe: 8-100 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturskolen

Fritid - sang og musikk på Kulturskolen

Hva er tilbudet: Ulike tilbud i sang, gitar, musikkteknologi, piano, perkusjon/trommer, ulike korpsinstrumenter, bass/el.bass, fiolin, chello, saxofon. Opplæring i ønsket musikkfag/instrument. Kulturskolen tilbyr nybegynnere, øvet og viderekomne elever undervisning i musikkfag. Fagplanene er inndelt i 4 grunnleggende faser, høre-lese-komponere-øve og fremføre.
Målgruppe: 6-100 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturskolen

Fritid - Utlån av bøker, lydbøker, filmer

Hva er tilbudet: Tilgang til bøker o.a. materiale Utlån av bøker, e-bøker, lydbøker, filmer, tidsskrifter, cd-rom. Vi tilbyr bruk av pc, xbox, ipad på biblioteket.
Målgruppe: Tilbudet er gratis og for alle
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal bibliotek

Fritid - Utleie idrettsanlegg

Hva er tilbudet: Utleie av idrettsanlegg, idrettshaller. Målet er å legge til rette for fysisk aktivitet for alle. Eksempler er Sør amfi, skøytebanen, fotballbaner, Stuenes stadion, Lunderød, Bjønnes m.v. Kulturenheten har ansvaret for utleie av de kommunale hallene, mens Arendal Eiendom KF har ansvar for driften. I tillegg til idrettshallene fins det flere gymnastikksaler som leies ut til trening og arrangementer
Målgruppe: Alle
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturenheten eller Arendal Eiendom

Fritidsaktiviteter - dekke utgifter

Hva er tilbudet: Barneverntjenesten kan dekke utgifter til barnets fritidsaktiviteter i form av kursavgift/medlemskap/årskontingent etter en kartlegging av foreldrenes økonomi og barnets behov. Målet er å sikre barn gode fritidsaktiviteter og anledning til å delta i sosialt samspill med andre jevnaldrende
Målgruppe: Barn som har behov for tilbudet
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten

Fritidskontakt

Hva er tilbudet: Mennesker i alle aldre som er isolert pga. sykdom eller funksjonshemming, kan få hjelp til å delta i vanlig fritidsaktivitet, bli med i gruppetilbud eller få oppfølging en til en. Målet er en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv.
Målgruppe: De som er isolert pga. sykdom eller funksjonshemming
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Tjenestekontoret

Fysisk, psykisk og seksuell helse - samtaler

Hva er tilbudet: Samtaler psykisk og fysisk helse, seksualitet, seksuell helse, testing, prevensjon.
Målgruppe: Elever på videregående skole
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Helsetjenesten i videregående skole

Gateentreprenørene

Hva er tilbudet: 4 ukers arbeidstrening innenfor kjøkken, småjobbsentral, barnehage, besøke bedrifter m.m. Rapport med kartlegging av ønsker, mål og funksjon i etterkant til NAV som følger deltaker videre. Arbeid for sosialstønad.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Gjeldsrådgivning

Hva er tilbudet: Kartlegge situasjon om mulighet for gjeldssanering og eventuell forberedelse av sak for namsmann.
Målgruppe: Alle som har behov
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Grunnskole for unge voksne minoritetsspråklige

Hva er tilbudet: Vi styrker elevenes norskferdigheter og gir modulbasert grunnskoleopplæring med mål om at de skal kunne gå videre i ordinær videregående opplæring. Undervisningen skjer på Sam Eyde videregående skole for å fremme integrering mellom ungdommer med norsk og utenlandsk bakgrunn.
Målgruppe: Minoritetsspråklig 16-24 år med lite eller ingen grunnskoleopplæring
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Arendal voksenopplæring

Hasjavvenning

Hva er tilbudet: Individuelt hasjavvenningsprogram over 7 til 10 uker, samt bevistgjøringssamtaler for å øke bevisstheten om bruk av cannabis/hasj. Målet er avvenning.
Målgruppe: Ungdom og unge voksne i alderen 13-30 år, men alle henvendelser vil bli vurdert.
Kreves vedtak: Nei
KontaktKoordinerende team hasjavvening

Helsestasjon for ungdom

Hva er tilbudet: Drop-in tilbud for ungdom, åpent tirsdag på dagtid og onsdag ettermiddag. Målet er å forebygge uønskede svangerskap, forebygge og behandle seksuelt overførbare sykdommer, forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser. Vi tilbyr prevensjonsveiledning, testing og behandling av kjønnssykdommer, samtaler om fysisk og psykisk helse og legekonsultasjon.  
Målgruppe: Ungdom opp til 24 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Helsestasjon for ungdom

Introduksjonsordningen - bosette og integrere flyktninger

Hva er tilbudet: Bosette og integrere flyktninger, inkludert oppfølging av utdanning og arbeid.
Målgruppe: Flyktninger
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Jobbspesialister

Hva er tilbudet: Tett, helhetlig og individuell oppfølging mot arbeid.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Kvalifiseringsprogram for ungdom og enslige forsørgere

Hva er tilbudet: Ulike kvalifiserende kurs:Grunnleggende servicekurs, barnehageassistent, utdanningsdager, masseforflytningskurs, transportfagmoduler, høy kompetanse, målrettet opplæring, KUPP, fagbrev.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Livsstilsendring - kurs og treningsgrupper

Hva er tilbudet: De som ønsker det får hjelp til å komme i gang med livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og lettere psykiske plager. Vi har ulike kurs og faste treningsgrupper. Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale, og vi tilbyr oppfølging i inntil ett år.
Målgruppe: Særlig dem som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Frisklivssentralen

Lønnstilskudd

Hva er tilbudet: Arbeidsgivere kan få refundert en andel av lønnen i en gitt periode dersom de ansetter en person som har mulighet for dette.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Mentor

Hva er tilbudet: En ungdom kan få en mentor hvis det er behov for ekstra opplæring hos arbeidsgivere/eller i undervisning.
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Norskopplæring og kvalifisering for utdanning/arbeid for flyktninger

Hva er tilbudet: Undervisning i norsk og samfunnskunnskap samt gjennomføring av norskprøver og samfunnskunnskapsprøve som gir grunnlag for permanent opphold eller statsborgerskap. Vi tilbyr også opplæring i grunnleggende ferdigheter og grunnskoleopplæring for dem med lav formell kompetanse, karriereveiledning, sosialpedagogisk veiledning, arbeidspraksis, samfunnspraksis med mål om å inkludere og kvalifisere flyktninger til norsk arbeids- og samfunnsliv
Målgruppe: Flyktninger og familiegjenforente til flyktninger
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Arendal voksenopplæring

Norsk og samfunnsfag for innvandrere

Hva er tilbudet: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. Opplæringen blir avsluttet med prøve i norsk og samfunnskunnskap.
Målgruppe: Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området, personer med oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området, og som ikke har permanent oppholdstillatelse.
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal voksenopplæring

Oppfølging av sykemeldte

Hva er tilbudet: Individuell oppfølging, kartlegge behov, behandling, muligheter for jobb eller annen ytelse.
Målgruppe: Sykemeldte
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Psykisk helse - Innsatsteam

Hva er tilbudet: Innsatsteam er et tilbud til deg over 18 år som ønsker hjelp med lettere psykiske helseplager som bekymringer og angst, negative tanker om deg selv eller lav selvfølelse. Har du opplevd vanskelige hendelser, som tap av nære og er i sorg? Er hverdagen slitsom og overveldende slik at du føler deg stresset og mangler initiativ? Kanskje oppleves det vanskelig å følge opp skolegangen, arbeidet eller å finne overskuddet til å være med på sosiale aktiviteter. Innsatsteamet tilbyr hjelp uten lang ventetid, og du tar selv direkte kontakt.
Målgruppe: Voksne over 18 år med lette til moderate psykiske plager 
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Innsatsteam psykisk helse

Ressurssenteret

Hva er tilbudet: Arbeidstrening og tett individuell oppfølging på Proflex og i ordinære bedrifter (butikk, vaktmesteroppdrag, tre produksjon, frukt, kantine m.m.)
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Ruskonsulent

Hva er tilbudet: Opplysning, råd og veiledning også av pårørende. Kartlegging/avklaring av situasjon og muligheter. Henvise til behandling. Vurdere og forberede tvangssaker. Individuell oppfølging. Tverrfagligsamarbeid med  1. og 2. linjetjeneste.
Målgruppe: Rusavhengige
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Rådgiving og informasjon fra NAV

Hva er tilbudet: Vi følger opp ungdom med informasjon, rådgivning og veiledning om arbeid, helse, ytelser og økonomi. Vi kartlegger ressurser og utfordringer og avklare ulike alternativer til å bli selvforsørget - Hva skal til for deg? Dette gjøre vi ved tett og individuell oppfølging, og i jobb- og veiledningsmøter. Tema på gruppemøter er: kartlegge behov, ta sjefsrolle i eget liv, sette seg mål, skissere muligheter, jobbsøknad - og CV skriving. 
Målgruppe: Arbeidssøkere, enslig forsørgere, ungdom med ulike sosiale eller helsemessige utfordringer. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Smittevern og vaksinasjon

Hva er tilbudet: Ut over det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet og reisevaksiner vil vi løfte fram at vi tilbyr gratis HPV-vaksine mot livmorhalskreft og vaksine mot hjernehinnebetennelse til russen. Vi tilbyr også flottvaksiner, influensavaksiner og arbeidsvaksiner. Vi utfører også tuberkulosekontroll for anbefalte grupper.
Målgruppe: HPV-vaksine: Kvinner født 1991 og senere, ellers alle.
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Vaksinasjonskontoret på Arendal helsestasjon

Sosialtjeneste

Hva er tilbudet: Individuell oppfølging og økonomisk rådgivning/- og støtte.
Målgruppe:Personer med lav inntekt/uten inntekt
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Spesialundervisning - kartlegging, utredning og veiledning

Hva er tilbudet: Vi utreder hva mennesker sliter med og gir råd og veiledning om hva barnet behøver av stimuli og tilrettelegging for å utvikle seg best mulig. Vi bistår med å få henvisning til relevante helseinstanser og gir råd og veiledning om gjeldende hjelpemidler. Målet er å sikre sårbare mennesker med spesielle behov de samme mulighetene som andre til å nå mål som er realistiske. Vi utformer en sakkyndig vurdering som gir grunnlag for lovfestede rettigheter til ekstra hjelp.
Målgruppe: Voksne som ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen
Kreves vedtak: Ja, etter PPT sin sakkyndige vurdering kreves alltid et enkeltvedtak fra kommunen.
Kontakt: PPT

Spesialundervisning for voksne

Hva er tilbudet: Opplæring i grunnleggende ferdigheter som ADL trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Spesialpedagogisk opplæringstilbud (herunder, hørsels- og synshemmede) tilbys individuelt og i grupper fra 1 til 4 timer per uke.
Individuelt tilrettelagte opplæringstilbud for elever med særskilte behov på Avdeling for spesialpedagogikk i samarbeid med PPT.
Målgruppe: Voksne med behov for grunnleggende kvalifisering og / eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter for å klare seg best mulig i samfunnet som ikke har utbytte av ordinært opplæringstilbud
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Arendal voksenopplæring

Støttekontakt - barnevern

Hva er tilbudet: Barneverntjenesten kan gi hjelpetiltak i form av støttekontakt dersom det kan knyttes til behov hos barnet. Målet med å få støttekontakt er å gi tilbud om fritidsaktiviteter, videreutvikle sosial kompetanse.
Målgruppe: Unge med barnevernsvedtak som har behov for tilbudet
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten'

Økonomisk rådgivning

Hva er tilbudet: Hjelp til å sortere regninger, kontakte kreditorer for å finne løsning på de økonomiske utfordringene. Gjeldsrådgivning når det er aktuelt. Målet er å hjelpe til å få kontroll over økonomien. 
Målgruppe: Alle som har behov 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal

Åpen skole på Arendal voksenopplæring

Hva er tilbudet: Hver tirsdag kl. 16-20 er det åpen skole i Arendal voksenopplærings lokaler i Kunnskapshavna. Her er det tilbud om ulike kurs og leksehjelp for voksne og barn.
Målgruppe: Innvandrerfamilier
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal voksenopplæring