BTI-team

BTI-team er et tilbud til barn, unge, foresatte og gravide som opplever at utfordringer hoper seg opp og som trenger hjelp på flere områder for å få en stabil og god livssituasjon.

 

I BTI-team setter vi sammen et team av fagfolk med ulik kompetanse som skal se deg og din families totale behov. Sammen lager vi en plan med mål på kort og lang sikt, og jobber for at barn og unge får den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Du og familien din er delaktige i gjennomføringen av planen for å nå målene.

Hvordan kontakter jeg BTI-team?

Hvis du ønsker et møte i BTI-team, kan tjenesteytere du har kontakt med i dag, eller stafettholder / koordinator IP, kontakte leder for BTI-team for deg.  Du kan også selv ta direkte kontakt. Vi ber dere sammen fylle ut kontaktskjema for BTI-team (DOCX, 109 kB)så vi har et felles utgangspunkt når vi treffes.

Vi har 4 BTI-team delt inn etter barns alder og skoletilknytning

BTI-team
BTI-team 0-6 år BTI-team vest BTI-team sentrum BTI-team øst
Helsestasjonen Rykene Birkenlund Stuenes
Alle barnehager Asdal Myra Flosta
Nedenes Moltemyr Eydehavn
Hisøy Stinta Nesheim
AIS Steinerskolen Roligheden
Strømmen St. Franciscus Sandnes
Lunderød Sandum

Hva kan du forvente av oss? 

 • Mer koordinert hjelp. Du/dere skal slippe å forholde deg til mange ulike instanser
 • Sammen lager vi en plan med mål og tiltak
 • Vi blir enige om hvem som er stafettholder og hvem som jobber sammen med dere for å nå målene.

Hva forventer vi av deg og dere?

 • Du/dere ønsker endring
 • Hele familien er med
 • Du/dere kommer på møter som er avtalt
 • Du/dere samarbeider om å finne gode og langsiktige løsninger

Hvem deltar?

Foresatte, BTI-teamleder og stafettholder (ev. koordinator IP) setter sammen familiens BTI-team ut fra hvilke utfordringer som barnet /ungdommen / de voksne har - og hvem som kan hjelpe. Her er noen forslag:

 • Fagfolk fra tjenester som allerede er involvert, og fra tjenester som kan ha en rolle framover
 • Mennesker i nettverket rundt barnet /ungdommen/ de voksne inviteres inn i teamet etter familiens ønske.
 • Barn og ungdom bestemmer selv om de vil delta i møtet. Det er lurt at en voksen i møtet har ansvar for at barnets /ungdommens mening løftes fram og blir lyttet til.

Hva skjer i BTI-team?

 • I BTI-teamet prøver vi sammen å forstå hva utfordringene består i og blir enige om hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det og hvem som skal gjøre det. Vi skal alltid ta hensyn til hva som er barnets beste
 • Når møtet er ferdig, har BTI-teamet laget en felles plan. De som har fått oppgaver utgjør et stafettlag som jobber sammen med familien. Det pekes ut en stafettholder som både familien og de andre tjenestene har dialog med underveis.
 • I BTI-team kartlegger vi om du har ønske om og rett til individuell plan. Individuell plan brukes når det er behov for langvarige og koordinerte helse- og eller sosiale tjenester, og kan være et skriftlig samarbeidsverktøy mellom deg og tjenesteapparatet og mellom de ulike tjenesteyterne.
 • Hvis utfordringene og behovene endrer seg, eller hvis ditt stafettlag møter hindringer som gjør at arbeidet stopper opp, samles de involverte til nytt møte i BTI-team.

Kontaktinfo

BTI-team 0-6 år
Britt M. Hansen 
Tlf. 488 82 208
Vi møtes hver torsdag kl. 08:30 - 11:30 på helsestasjonen. 

BTI-team vest
Cecilie Ryltoft
Tlf. 99422766
Vi møtes hver torsdag kl. 12:00 - 15:30 på Maxis.

BTI-team sentrum
Stine M Krogstad 
Tlf: 99 45 46 67
Nadja W Johannesen
Tlf. 990 80 859
Vi møtes hver torsdag kl. 12:00 - 15:30 på rådhuset.

BTI-team øst
Tove Karin Jansen
Tlf. 488 82 205
Vi møtes hver torsdag kl. 12:00 - 15:30 på Stuenes. 

Kontaktskjema for BTI-team sendes:
Arendal kommune, postmottak
BTI-team øst / vest / sentrum / 0-6 år
Postboks 123, 4891 Grimstad

Kommunale tjenester benytter Public 360