Hvordan skal vi jobbe med BTI?

Felles mål

Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden.

Felles struktur

I Arendal kommune har vi felles handlingsveileder og verktøy som vi benytter i alle tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det knyttes bekymring til

Felles forståelse av samhandling:

Vi handler koordinert ut fra felles forståelse for mål og egne roller. God samhandling forutsetter tillit og anerkjennelse av hverandres kompetanse.

Felles holdninger og verdier

 • Arendal kommune skal ha en helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier
 • Barns egenverdi er viktig for alle kommunens tjenester for barn og unge
 • Barn og unge skal bli hørt i saker som omhandler dem selv
 • Gode liv skapes hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden
 • God psykisk helse er en viktig forutsetning for læring
 • Foresatte er viktige ressurspersoner
 • Alle som jobber med barn og unge kan være den ene!

Felles kjennetegn på at barn og unge har det bra

Kjennetegn for barnehage og skole

 • Alle barn og unge opplever å bli sett og verdsatt for den en er
 • Alle barn og unge opplever vennskap
 • Alle barn og unge opplever mestring og tydelige forventninger
 • Alle barn og unge opplever glede ved å leke og ved å lære

Kjennetegn for Fritid

 • Barnet forteller venner og ansatte i skole/barnehage/nabo/fritidsledere om positive hendelser i sin hverdag hjemme
 • Barn som gir uttrykk for egne følelser og behov
 • At vi ser at barnet er uthvilt, har grunnleggende nødvendig utstyr/klær, spiser normalt
 • Foreldre som stiller krav og setter grenser, og som engasjerer seg på barnas arenaer

Kjennetegn for Hjemme

 • Foreldre som stiller krav og setter grenser, og som engasjerer seg på barnas arenaer
 • At vi ser at barnet er uthvilt, har grunnleggende nødvendig utstyr/klær /mat
 • At barnet tør å uttrykke egne følelser, behov og meninger overfor foreldre – godt samspill med foreldre og søsken
 • Barn som gleder seg til å dra hjem, og som gleder seg til å ha med venner hjem
 • Foreldre som snakker positivt om barnet.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Har du spørsmål eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss. 

Styringsgruppe for BTI

Roar Aaserud, kommunalsjef  barn, unge og familier
Tlf. 928 37 683

Elisabeth Nærestad, prosjektleder BTI
Tlf. 959 94 366

Inger Mari Sørvig, enhetsleder spesialpedagogiske tjenester

Carl Jakob Hansen, enhetsleder forebyggende tjenester

Jan Aksel Tjønnvåg, avdelingsleder familietjenesten

May Karin Holanger, avdelingsleder helsestasjonen

Gunn Alice Andersen, barnehagesjef

Øystein Neegaard, skolesjef

Iris Anette Olsen, enhetsleder barnevern