Beredskap i Arendal kommune

Beredskapsplaner

Arendal kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Beredskapskoordinator i Arendal kommune er Hans Birger Nilsen. 

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse. Ordføreren har ansvar for kontakt med publikum og media.

Medlemmer i kriseledelsen: kommunedirektør, ordfører, kommunalsjefer, enhetsleder kommunalteknikk, kommuneoverlege, beredskapskoordinator og leder av informasjonstjenesten.

Psykososialt kriseteam

Arendal kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer.

Smittevern

Jan Ståle Nilsen er kommunelege, og har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern. Les mer om smittevern i Arendal kommune.

Tilfluktsrom 

Kommunen har 35 tilfluktsrom. 23 tilfluktsrom er knyttet til skoler og barnehager, enten til skolene direkte eller i idrettsbygg knyttet til en skole.
Se alle tilfluktsrom i Norge på dette kartet. 
Politisk sak: Status tilfluktsrom i Arendal kommune.

Jodtabletter 

Arendal kommune har et lager med jodtabletter og en beredskapsplan for hvordan disse skal distribueres hvis det blir behov. Alle kommuner skal ha nok tabletter til alle innbyggere under 18, samt gravide og ammende.  Kommunen har ikke beredskapslager for besøkende og turister. Her kan du lese mer informasjon om jodtabletter.

Atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har god informasjon på sin nettside.
Atomberedskap - hva kan jeg gjøre?
Atomberedskap - informasjon på flere språk

Beredskap i hjemmet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en god side med råd om egenberedskap.