Høring og offentlig ettersyn - forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 8. mars 2024.

Samfunnsutvalget vedtok den 18.01.24 på vegne av Arendal bystyret å legge forslag til planstrategi 2024-2028 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034 ut til offentlig ettersyn. 

Forslagene sendes ut på høring og legges til offentlig ettersyn i 6 uker.

Sakens dokumenter

Send inn høringsuttalelse innen 8. mars 2024

Har du innspill? Send inn høringsuttalelse på e-post til postmottak@arendal.kommune.no eller pr. post til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad. Merk innspillet med: “Høring - forslag planstrategi og planprogram kommuneplan samfunnsdel, sak 23/22517”.

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 8. mars 2024.