Reglementer og retningslinjer

Reglementer - for valgperioden 2015-2019

Reglementer for folkevalgte organer - for valgperioden 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte - for valgperioden 2015-2019

Vedlegg til reglementer og godtgjøringsreglement for folkevalgte. Dette er innstilling av 28.01. 2015 fra Utvalg for politisk organisering av folkevalgte organer

Reglementene ble vedtatt av Arendal bystyre 19. 02. 2015, sak 22/15

Taushetsplik for folkevalgte

Taushetsplikterklæring for folkevalgte (pdf)

Retningslinjer

Etiske retningslinjer for Arendal kommune ble revidert av bystyret 19.11.09.
Etiske retningslinjer for Arendal kommune
(Retningslinjene gjelder også for ansatte i Arendal kommune)

Estetiske retningslinjer
For plan- og byggesaksbehandling i Arendal

Kontakt

Sentralbord: 37 01 30 00
postmottak@arendal.kommune.no

Politisk sekretariat

Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2