Reglementer og retningslinjer

Reglementer og retningslinjer for politikere i Arendal kommune:

Bystyret vedtok Bystyret 16. juni 2011, sak 77/11, innstilling om Politisk organisering

Denne inneholder:

  • Politisk organisering
  • Reglementer for folkevalgte
  • Folkevalgtes rettigheter og plikter
  • Delegasjon fra bystyret til andre folkevalgte organer og til rådmannen


Samtidig ble det også vedtatt Godtgjørelse for folkevalgte i Arendal kommune.


Etiske retningslinjer for Arendal kommune ble revidert av bystyret 19.11.09.
Etiske retningslinjer for Arendal kommune
(Retningslinjene gjelder også for ansatte i Arendal kommune)


Estetiske retningslinjer
For plan- og byggesaksbehandling i Arendal

Taushetsplikterklæring for folkevalgte (pdf)