Birkenlund skole
Birkenlund skole

Birkenlund skole

Birkenlund skole er en 1 – 10 skole, med i underkant av 500 elever. Skolen ligger 2 km øst for sentrum, og har nye og moderne lokaler. Skolen vektlegger sterkt det faglige arbeidet, hvor målet er å bedre resultatene til alle elevene.

For å nå dette prioriterer skolen for tiden gode strukturer, tilpasset opplæring, lese- og skriveopplæring og tidlig innsats. Skolen arrangerer et tverrfaglig prosjekt som tar utgangspunkt i Songe-bekken. Hensikten er å øke bevisstheten om naturen og å få konkretisert noe av den teoretiske kunnskapen.

Birkenlund skoles hjemmeside

Kontakt

Enhetsleder:
Guttorm Fevang

Tlf:
Barnetrinn: 37 00 67 20
Ungdomstrinn: 37 00 67 00
SFO: 37 01 51 25

Besøksadresse:
Gamle Songevei 65,
4842 Arendal

Les mer på skolens hjemmeside

Finn Birkenlund skole på kartet