Arendals første jernbanestasjon, bygget i 1908. Kortet er utlånt av Kjell Aaberg.
Arendals første jernbanestasjon, bygget i 1908. Kortet er utlånt av Kjell Aaberg.

Ukas postkort 44/2011: Arendalsbanen

Aabningen af Arendal-Frolandsbanen.Mandag 23.november 1908 åpnet jernbanetrafikken mellom Arendal og Froland.

Kl 07.40 gikk det første ordinære persontoget fra Froland stasjon, med ankomst Arendal kl 08.35. Der ble det saluttert ved ankomsten og ordfører Schrøder utbragte et tre ganger tre hurra i anledning åpningen.

Det første ordinære toget fra Arendal gikk samme dag kl 11.00 og hadde fire fullsatte personvogner. Også da ble det saluttert. Toget ankom Froland stasjon kl 11.58, så fort gikk det ikke! 

Arendals første stasjon ble bygget der hovedbygningen på Nedre Barbogård i sin tid sto. Men grunnforholdene var dårlige. Bygningen sank og måtte rives etter noen år. Nåværende stasjonsbygning er pælet og ble oppført samme sted i 1929/30.

17.desember 1910 åpnet det vi i dag kjenner som Arendalsbanen. Den gikk dengang helt til Åmli og ble derfor kalt Åmlibanen.

I 1913 ble banen forlenget til Treungen. Hovedgrunnen til det var Søftestad gruver i Nissedal. På det meste gikk det 30-40.000 tonn malm fra Treungen til Arendal for utskiping til kontinentet. Det ble også fraktet tømmer.

Hele strekningen Arendal-Treungen var dengang smalsporet, men strekningen Arendal-Nelaug ble bygget om til normalspor i forbindelse med åpning av Sørlandsbanen fram til Nelaug i 1935.

Rise stasjon før 1917.
Rise stasjon før 1917.  Fra Narvesens postkortsamling.

Rise stasjon ble bygget i 1908 som knutepunkt mellom Grimstad-Frolandbanen og Arendal-Åmlibanen. Grimstadbanen fra Grimstad til Rise ble åpnet som privatbane 23.juni 1907 og høsten samme år ble banen forlenget til Froland.

Grimstadbanen fikk ikke så lang levetid. 31.august 1961 gikk "Rise-Mærra" for siste gang mellom Rise og Grimstad.

Rise stasjon og stasjonsområdet er nå fredet og er tilholdssted for Arendalsbanens Venner. Foreningen har også har sine egne togsett, som leies ut til private turer og selskaper.  

Blakstad stasjon før 1917.
Blakstad stasjon før 1917. Fra Narvesens postkortsamling.

Froland stasjon før 1917.
Froland stasjon før 1917. Fra Narvesens postkortsamling.

Nelaug stoppested før 1935.
Nelaug stoppested før 1935. Bilde fra boka "Togbytte på Nelaug". 

Nelaug stoppested åpnet i 1910 og ble nedlagt da Sørlandsbanen og nye Nelaug stasjon ble åpnet i 1935. Det er flere slike små stoppesteder langs banen.

Persontrafikken på strekningen Nelaug-Treungen ble nedlagt i 1967, men godstrafikken mellom Nelaug og Simonstad fortsatte. Sporet til Simonstad benyttes fortsatt sporadisk.

Simonstad stasjon før 1917.
Simonstad stasjon før 1917. Fra Narvesens postkortsamling. Stasjonen ble nedlagt i 1967 og er nå revet.

Åmli stasjon før 1917.
Åmli stasjon før 1917. Fra Narvesens postkortsamling. Stasjonen ble nedlagt i 1967 og huser nå Åmli bibliotek.

Tveitsund stasjon
Tveitsund stasjon i Treungen var endepunktet på Treungenbanen, som ble nedlagt i 1967. 

Kilder:

"Togbytte på Nelaug" (Norsk Jernbaneklubb 1989)
Wikipedia

Kontakt

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus,
Sam Eydes plass 2
Tlf 37 01 30 00

Postadresse
Arendal kommune, Kulturenheten,
Postboks 123
4891 GRIMSTAD

Ansvarlig for "Ukas postkort"
Vidar Aas
tlf 489 94 625

Har du et gammelt postkort liggende, som burde publiseres i denne serien?   Da vil vi gjerne låne det for skanning. Ta kontakt!

Kulturbygg og -anlegg

Arendal Kulturhus

Arendal og omegn kunstisbane
Bomuldfabriken Kunsthall
Kilden kultursenter
Munkehaugen kultursenter

Hva skjer?

Kulturkalender  Foreningsregister